En viktig byggsten på plats för ett unikt projekt

Vid kommunstyrelsens möte igår kväll beslutades att föreslå kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen och exploateringsavtalet gällande den nya stadsdelen Innerhamnen i Sölvesborg. Det är ett viktigt beslut som innebär stora utvecklingsmöjligheter för Sölvesborg och Blekinge. 

Planerna för en helt ny stadsdel där Sölvesborg möter havet startades 2008. Då bildades Solixx Utvecklings AB, ett bolag som ägs och drivs av 35 entreprenörer med lokal förankring i Sölvesborg. Visionen för Solixx är att utveckla ett attraktivt område för boende, verksamheter och upplevelser i marin miljö.

- "Kommunstyrelsens beslut i går är ett stort framsteg i förverkligandet av vårt projekt, säger Eskil Arnoldsson, projektledare och delägare i Solixx. Det innebär att vi nu kan sätta fokus på realiseringen av den nya stadsdelen Innerhamnen. Med det menar vi allt från att knyta upp exploatörer som ska bygga fastigheter, infrastruktur och marina till företag och privatpersoner som vill verka och bo i Sölvesborg", säger Eskil.

Att ett privat ägt bolag arbetar fram såväl en detaljplan som ett exploateringsavtal för en helt ny stadsdel är unikt. Detaljplanen omfattar såväl mark som bolaget äger själva som mark och havsområden som Sölvesborgs kommun äger idag. Under hela processen har arbetet skett i nära samarbete med kommunen, men det är Solixx som drivit och finansierat projektet. 

För Solixx har det från start varit viktigt att Innerhamnen ska vara en stadsdel öppen för alla. Såväl under planeringsfasen som när hus och lokaliteter blir verklighet. Bland annat har öppna möten för allmänheten genomförts och information getts i anslutning till mässor och event.

- "Ett kännetecken för oss entreprenörer är att se möjligheter och lösningar, samt att i alla lägen nyttja våra nätverk, säger Eskil. I ett bolag med trettiotalet entreprenörer har det varit en enorm styrka vilket gjort att vi kunnat driva projektet i högt tempo och med stor framgång", avslutar Eskil.

För ytterligare information kontakta:
Eskil Arnoldsson, projektledare, Solixx Utvecklings AB, 0708 – 42 82 81, eskil.arnoldsson@solixx.se
Carina Centrén, styrelseordförande, Solixx Utvecklings AB, 0706 – 47 26 90, carina.centren@solixx.se

På vår hemsida www.solixx.se finns illustration och gestaltningsbilder för området.

Innerhamnen i siffror:

  • 40 000 kvm bostadsyta
  • 1 000 kvm förskola/skola
  • 250 båtplatser och marina
  • 21 000 kvm centrumverksamhet varav:
  • 8 000 kvm kontorsyta
  • 8 000 kvm hotell, konferens och kultur
  • 2 000 kvm handel, närservice och restauranger
  • 2 000 kvm omsorgsverksamhet

Taggar:

Om oss

Solixx vision är att skapa förutsättningar för en ny attraktiv stadsdel, Innerhamnen, i centrala Sölvesborg. Solixx Utvecklings AB är ett lokalt förankrat företag som helt ägs av personer och företag med anknytning till Sölvesborg. Vår målsättning är att arbeta fram kompletta byggrätter för området. I vårt arbete ingår bland annat att få till stånd en fastställd detaljplan, att genomföra erforderliga undersökningar samt att införskaffa erforderliga tillstånd så att byggprocessen enkelt kan startas upp. Innerhamnen är en stadsdel med enastående möjligheter för såväl bostäder, kommersiella lokaler, offentliga rum som marina. Genom områdets närhet till hav, centrum och kommunikation och med stadsdelens planerade extraordinära utformning, kommer det att skapa engagemang och uppmärksamhet långt utanför Sölvesborgs gränser. www.solixx.sewww.innerhamnen.se

Citat

Kommunstyrelsens beslut i går är ett stort framsteg i förverkligandet av vårt projekt. Det innebär att vi nu kan sätta fokus på realiseringen av den nya stadsdelen Innerhamnen. Med det menar vi allt från att knyta upp exploatörer som ska bygga fastigheter, infrastruktur och marina till företag och privatpersoner som vill verka och bo i Sölvesborg.
Eskil Arnoldsson, projektledare och delägare i Solixx