Två Ja för framtiden i Sölvesborg

Vid kommunfullmäktiges möte den 4:e maj beslutades att godkänna detaljplanen och exploateringsavtalet gällande den nya stadsdelen Innerhamnen i Sölvesborg. Beslut som visar på en framåtanda och en vilja att utveckla Sölvesborg till en attraktiv kommun för boende och besökare. Men även en stad som vill utveckla sitt näringsliv.

- "Kommunfullmäktiges beslut i kväll är den största och viktigaste händelsen i vårt projekt", säger Eskil Arnoldsson, projektledare och delägare i Solixx. "Nu kommer vi att öka hastigheten i vårt arbete med realiseringen av den nya stadsdelen. Arbetet som nu tar fart innefattar flera olika aktiviteter och vi berättar gärna mera om dem", avslutar Eskil.

För ytterligare information kontakta: 

Eskil Arnoldsson, projektledare, Solixx Utvecklings AB, 0708-42 82 81, eskil.arnoldsson@solixx.se
Carina Centrén, styrelseordförande, Solixx Utvecklings AB, 0706-47 26 90, carina.centren@solixx.se

Fakta om Solixx Utvecklings AB

Planerna för en ny stadsdel startade 2008. Då bildades Solixx Utvecklings AB, ett bolag som ägs och drivs av 35 entreprenörer med lokal förankring i Sölvesborg. Solixx vision är att utveckla ett attraktivt område för boende, verksamheter och upplevelser i marin miljö. Detaljplanen omfattar såväl mark som bolaget äger själva som mark och havsområden som Sölvesborgs kommun äger idag.

Att ett privat ägt bolag arbetat fram såväl en detaljplan som ett exploateringsavtal för en helt ny stadsdel är unikt i Sverige.

På vår hemsida www.solixx.se finns illustration och gestaltningsbilder för området.

Taggar:

Om oss

Solixx vision är att skapa förutsättningar för en ny attraktiv stadsdel, Innerhamnen, i centrala Sölvesborg. Solixx Utvecklings AB är ett lokalt förankrat företag som helt ägs av personer och företag med anknytning till Sölvesborg. Vår målsättning är att arbeta fram kompletta byggrätter för området. I vårt arbete ingår bland annat att få till stånd en fastställd detaljplan, att genomföra erforderliga undersökningar samt att införskaffa erforderliga tillstånd så att byggprocessen enkelt kan startas upp. Innerhamnen är en stadsdel med enastående möjligheter för såväl bostäder, kommersiella lokaler, offentliga rum som marina. Genom områdets närhet till hav, centrum och kommunikation och med stadsdelens planerade extraordinära utformning, kommer det att skapa engagemang och uppmärksamhet långt utanför Sölvesborgs gränser. www.solixx.sewww.innerhamnen.se

Dokument & länkar

Snabbfakta

Planerna för en ny stadsdel startade 2008. Då bildades Solixx Utvecklings AB, ett bolag som ägs och drivs av 35 entreprenörer med lokal förankring i Sölvesborg. Solixx vision är att utveckla ett attraktivt område för boende, verksamheter och upplevelser i marin miljö. Detaljplanen omfattar såväl mark som bolaget äger själva som mark och havsområden som Sölvesborgs kommun äger idag. Att ett privat ägt bolag arbetat fram såväl en detaljplan som ett exploateringsavtal för en helt ny stadsdel är unikt i Sverige. På vår hemsida www.solixx.se finns illustration och gestaltningsbilder för området.
Twittra det här

Citat

Kommunfullmäktiges beslut i kväll är den största och viktigaste händelsen i vårt projekt. Nu kommer vi att öka hastigheten i vårt arbete med realiseringen av den nya stadsdelen. Arbetet som nu tar fart innefattar flera olika aktiviteter och vi berättar gärna mera om dem.
Eskil Arnoldsson, projektledare och delägare Solixx Utvecklings AB