Halvårsrapport januari - juni 2019

Report this content

1 april – 30 juni

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 279 tkr (9 498)
  • Driftnettot uppgick till 1 666 tkr (2 812)
  • Rörelseresultatet uppgick till -10 441 tkr (-17 899)
  • Periodens resultat uppgick till -18 366 tkr (-20 611)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -36,73 kr (-41,22)

1 januari – 30 juni

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 11 473 tkr (21 747)
  • Driftnettot uppgick till -715 tkr (7 370)
  • Rörelseresultatet uppgick till -15 947 tkr (- 14 447)
  • Periodens resultat uppgick till -31 675 tkr (- 23 767)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -63,35 kr (-47,53)

Väsentliga händelser under kvartalet
Inga väsentliga händelser under kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Persson, VD Sollentuna Stinsen JV AB

08-470 50 80, thomas.persson@magnoliabostad.se

Denna information är sådan information som Sollentuna Stinsen JV AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 12:00.

Sollentuna Stinsen JV AB (559085-9954) är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2. Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.

Taggar: