Sollentuna Stinsen JV AB har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om 400 miljoner kronor

Report this content

Sollentuna Stinsen JV AB har framgångsrikt genomfört en emission om 400 miljoner kronor seniora säkerställda obligationer och har återlöst sina utestående 300 miljoner kronor seniora säkerställda obligationer.

Den 7 oktober 2019 emitterade Sollentuna Stinsen JV AB ("Sollentuna Stinsen") seniora säkerställda obligationer i enlighet med obligationsvillkoren daterade den 30 september 2019 till ett initialt värde om 400 miljoner kronor med ISIN SE0013122058 ("Obligationsemissionen"). Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial var engagerade som arrangör för Obligationsemissionen.

Emissionslikviden från Obligationsemissionen användes, i huvudsak, till att den 8 oktober 2019 återlösa Sollentuna Stinsens utestående 300 miljoner kronor obligationslån med ISIN SE0010100966 i enlighet med villkoren i kallelsen som utfärdades den 11 september 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Persson, VD Sollentuna Stinsen JV AB
08 470 50 80, thomas.persson@magnoliabostad.se

Sollentuna Stinsen JV AB publ (559085-9954) är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2. Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm. www.sollentunastinsenjvab.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar