Ny uppgång mot Friends arena öppnas

I morgon fredag spelar Sveriges herrar VM-kval i fotboll mot Österrike på Friends arena. Vid pendeltågsstationen Solna station öppnas idag den norra entrén. Det innebär att besökare får avsevärt närmre till arenan från stationen. Samtidigt ökar komfort och tillgänglighet för resenärerna till områdets befintliga och nya arbetsplatser.

- Kollektivresandet till och från Solna station blir enklare, snabbare och tryggare när stationen nu byggs ut med en ny uppgång som bättre knyter samman pendeltåg, bussar och spårväg när Tvärbanan är fullt utbyggd 2014. Min ambition är att detta ska göra kollektivtrafiken till en än mer naturlig del av idrottsupplevelsen, säger Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting.

I och med att Solna station byggs ut norrut och får en ny ingång från området Arenastaden och nationalarenan Friends Arena förkortas avståndet mellan stationen och den nya stadsdelen som växer fram. Det underlättar för alla resenärer som ska till och från området. Den nya har plattformen har förlängts med 100 meter och anslutits till den nya gångbron över spårområdet.

- Norra uppgången vid Solna station tillsammans med Målbron skapar smidiga vägar till och från Arenastaden. Enklare kommunikationer gynnar både solnabor och besökare, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

I området nordväst om Solna station planeras 3 000 nya bostäder, 15 000 nya arbetsplatser och Nordens största shoppingcentrum ”Mall of Scandinavia”. I detta fyller kollektivtrafiklösningar en viktig roll. Resandeökningen till den nya stationen kan bli upp emot 20 procent till följd av den nya uppgången mot arenan. Beräkningar visar också att drygt 50 procent av alla dem som åker till arenan gör det med kollektivtrafiken.

Den nybyggda entrén och bron är inte de enda förbättringarna för kollektivtrafikresenärerna till och från Friends arena. Redan i slutet av oktober öppnas Tvärbanan från Alvik, via Sundbyberg, till Solna. Nästa år kommer Tvärbanan att ansluta ända fram till Solna station, som ett ytterligare ett alternativ till pendeltåg, tunnelbana och buss. Detta kommer att spela en viktig roll när det gäller att avlasta trafiken och förbättra reseförbindelserna mellan de stora knutpunkterna runt innerstaden.

Den nya uppgången och gångbron är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Trafikverket, Solna stad och Jernhusen.

Kontakt:
Teo Zetterman
Pressansvarig, Solna stad
072 202 33 56
teo.zetterman@solna.se

Claes Wersäll
Pressekreterare (M)
Stockholms läns landsting
070 737 41 90
claes.wersall@moderat.se

Läs mer om Arenastadens nya trafiklösningar och ladda ner karta på solna.se

Läs mer om trafiklösningarna runt nya Solna station på sll.se

Taggar:

Media

Media