Rödingarna flyttas

SJ:s gamla personalbostäder vid Ulriksdals station, de så kallade Rödingarna, flyttas. Marken ska istället användas till en ny trafikramp för att lösa trafiksituationen till Ulriksdal och Frösunda men även förbättra möjligheten att ta sig till och från Friends Arena. 

Den gällande detaljplanen innebär att det ska byggas en vägramp från Enköpingsvägen, E18, ner till Kolonnvägen. Ursprungligen var tanken att rampen enbart skulle lösa trafikförsörjningen till Ulriksdal och Frösunda men nu är den även en viktig del i att förbättra möjligheten att ta sig till och från Friends Arena och Arenastaden.

Företaget Råsta mark AB inkom under våren med en rivningsansökan för Rödingarna. Den har dock dragits tillbaka efter samtal med Solna stad och istället har företaget inkommit med en ansökan om att flytta Rödingarna.

– Tillsammans med Länsstyrelsen tittar vi på hur vi kan lösa det här. Det är viktigt att byggnaderna flyttas till närområdet så att de inte tappar sitt historiska sammanhang, säger Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd.

Länsstyrelsen har tillsatt en utredning om byggminnesbevarandet. Utredningen görs i samråd med kommunen. När Länsstyrelsen lämnat sitt besked kommer staden slutbehandla frågan.

Mer information:
Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd
070-605 24 18

Fakta om Rödingarna
Ulriksdals station byggdes 1866. Stationen hade då, och långt in på 1900-talet, mycket godstrafik och godsomlastning. Vid denna tid hade SJ:s anställda rätt till personalbostad och därför byggde SJ ett antal flerfamiljshus runt stationen. Strax väster om stationen låg tidigare två stora rödfärgade flerfamiljshus, och på andra sidan järnvägen vid Kolonnvägen byggdes mellan 1912 och 1920 sju tvåvåningsvillor – de så kallade Rödingarna.

"Rödingarna", som husen vid Kolonnvägen ofta kallas, var från början sju till antalet, men två revs i samband med Fläderstigens tillkomst. Husen är byggda i nationalromantisk stil med faluröd träpanel, vita omfattningar, småspröjsade fönster och valmade tegeltak. Förstukvistar och balkonger har kraftig men enkel träornamentik.

Taggar: