Solna landets bästa kommun att bo i

Solna är den bästa svenska kommunen att bo i. Det framgår av nyhetsmagasinet Fokus årliga ranking över landets samtliga 290 kommuner. 

- Solna är en av Sveriges bästa städer att leva, bo och arbeta i. Att Solna uppmärksammas i dessa sammanhang gör oss stolta men också ödmjuka inför de utmaningar som väntar när staden fortsätter utvecklas, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Fokus rankar landets kommuner utifrån fyra kategorier: Att vara ung, Att vara gammal, Att ha familj och Att arbeta. Särskilt framstående är staden i kategorierna Att vara ung samt Att ha familj där staden placerar sig på första respektive andra plats.

- Det är en glädjande placering som vi har fått. Samtidigt får vi inte slå oss till ro, vi behöver fortsätta att jobba för att Solna ska vara en bra stad att växa upp i. I det arbetet är kommunens stöd för ett aktivt fritids- och kulturliv för barn och unga viktigt, säger Marianne Damström Gereben, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Solna.

Totalt rankas Solna som landets bästa kommun att bo i. Det innebär en rejäl förbättring från fjolåret då Solna placerade sig på plats 22.

För mer information:

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande
08-734 25 40

Anton Vajk, politisk sekreterare
070-524 14 82

Taggar: