Solna stads kulturstipendier och hedersgåvor utdelade

Sex personer uppmärksammades av Solna stad i samband med nationaldagsfirandet i Hagaparken den 6 juni. 2011 års kulturstipendier fördelas på 4 personer samt 2 mottagare av hedersgåvor.

Mottagare av kulturstipendier 2011, à 17 000 kr vardera:

 

  • Ludwig Bell, låtskrivare och artist
  • Helena Nilsson, regissör och dockspelare
  • Gustaf Karlsson, konstfotograf och arkitekt
  • Eva Beierheimer, bildkonstnär

Mottagare av hedersgåvor 2011, à 6 000 kr vardera:

  • Iréne Diamant, Solnadals värdshus
  • Ingrid Larsson, ordförande i Solna Hembygdsförening

Som ett led i stadens vilja att stödja kulturarbetare utlyser Solna stad vartannat år ett kulturstipendium som kan sökas av den som är kulturellt aktiv och bor i Solna. Stipendiet är avsett att stödja och stimulera lokala förmågor inom alla kulturyttringar. Staden delar även i vissa fall ut hedersgåvor till lokalt verksamma personer som under lång tid visat framstående förmåga. Stipendiet kan ges till en eller flera sökande.

Se följande sidor för juryns motiveringar samt fakta om mottagarna av stipendier och hedersgåvor.

För mer information, kontakta:

Anna Ribbing, kulturkoordinator, 073-660 94 78, anna.ribbing@solna.se
Annika Malmborg, enhetschef kultur & evenemang 073-673 42 11, annika.malmborg@solna.se

 

Juryns motiveringar och fakta om mottagarna

Kulturstipendiet 2011 inom MUSIK tilldelas låtskrivaren och artisten LUDWIG BELL

Motivering

Solna stad vill vara med och bidra till att denna talangfulla låtskrivare kan ge oss alla många nya sånger att ta till våra hjärtan. Stipendiet ges för att kunna utveckla inspelningsmöjligheterna och skapa förutsättningar för ännu mera skapande.

Ludwig Bell är frilansande låtskrivare och artist. Hans karriär tog fart genom bandet Dreamboy, som hade stora framgångar i ”pop-Sverige” under början av 2000-talet. Han har senaste åren jobbat vidare själv och fått mycket stor uppmärksamhet med sin skiva ”Jag har försökt förklara” med starka indiepoplåtar som bland annat ”Silvertejp” och ”Kärlek slutar alltid med bråk” som spelats mycket i radio.

Flera kritiker lyfter fram Ludwigs förmåga att hitta formuleringens enkelhet med nerv och finess. När man studerar hans texter och lyssnar på hans låtar finns det ett avstamp och en ton som är originell och fängslande. Det är enkelt och rakt, man känner igen sig omedelbart. Vi tror och anar att Ludwig bara är i början av någonting stort då vår tid behöver poeter och musiker som kan fånga människors stora frågor i enkla tilltal. Ludwig ligger i tiden.

Kulturstipendiet 2011 inom TEATER tilldelas regissören och dockspelare HELENA NILSSON

Motivering

Helena Nilsson, konstnärlig ledare, regissör och dockspelare på Marionetteatern på Stockholms stadsteater tilldelas stipendiet för att få möjlighet att skapa en egen dockteaterföreställning i mindre format. Stipendiet är ett stöd till att arbeta fram en flexibel föreställning för barn och familj att framföras runtom i Solna.

Helena Nilsson född 1965 och bosatt i Solna sedan 2001 har en lång och gedigen dockteaterbakgrund och utbildning. Idag arbetar hon som regissör, dockspelare, dockmakare och konstnärlig ledare för Marionetteatern på Stockholms stadsteater. Hon började som lärling för Marionetteaterns grundare Michael Meschke 1980 och har sedan dess varit anställd som dockspelare och i perioder också som konstnärlig ledare och teaterchef på Marionetteatern som år 2003 flyttade in på Stockholms stadsteater. Helena Nilsson har varit ordförande i UNIMA-styrelsen, varit lärare och handledare på Teaterhögskolan och Dramatiska Institutet, medverkat i TV-produktioner, haft SIDA-finansierade dockteaterworkshops utomlands och tilldelades 2009 Frödingsällskapets hedersmedalj.


Kulturstipendierna 2011 inom KONST delas mellan:

Konstfotograf/arkitekt GUSTAF KARLSSON

Motivering

Konstfotograf och arkitekt Gustaf Karlsson, bosatt i Solna sedan födseln, tilldelas Solna stads kulturstipendium som ett stöd till slutförandet sitt pågående konstfotoprojekt om parkmiljöer i Europa ur ett konstnärligt perspektiv.

Gustaf Karlsson, född 1977, har sedan tidigare två uppmärksammade konstfotoprojekt bakom sig: ”Som inte längre är”, med temat nedlagda industrier där målet var att fånga det sköna i dessa förfallna och lätt surrealistiska miljöer och ”Försvinnanden” om byggnader som var på väg att rivas där flera exempel från Solna fanns med. Under de senaste sommarhalvåren har han ur ett konstnärligt perspektiv dokumenterat parker i Sverige, Storbritannien och Frankrike som skall ingå i hans nuvarande konstfotoprojekt.

Gustaf Karlsson har studerat konstvetenskap på Stockholms universitet 1997-98, Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan 2000-2002 och egna studier i fotografi under åren 2002-2004.

Bildkonstnär EVA BEIERHEIMER

Motivering

Bildkonstnär Eva Beierheimer arbetar med att utveckla nya former genom att analysera strukturer, material och koncept i rummet eller utställningens egen kontext. Dessa observationer använder hon som mönster för sina projekt. Det sökta stipendiet kommer användas till att vidareutveckla projektet ”Untitled/interstitial”, en skulptur bestående av geometriska spegelbitar.

Eva Beierheimer är bosatt i Solna sedan 2008 och är född 1979 i Graz/Österrike. Hon har studerat vid Wiens konstakademie 2002-2006 och varit projekt- och specialelev vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm under flera år.

Hon har deltagit i flera utställningar bl a i en grupputställning i Wien våren 2011 och till hösten 2012 kommer hon att ställa ut i Galleri Vingen på biblioteket i Solna Centrum.

Eva Beierheimers konst är baserad på analyser av fysiska, kognitiva och textuella strukturer. Hon använder sig av olika tekniker såsom installation, skulptur, grafik, collage, teckning, fotografi, video och mediakonst.


HEDERSGÅVOR

IRENE DIAMANT – Solnadals värdshus

Irene har under de senaste 12 åren drivit och öppnat upp det kulturminnesmärkta och unika Solnadals värdshus, byggt runt 1730 och med spår av både Bellman och Carl XV. Många stora folkkära artister har genom åren förgyllt det fina programmet på Solnadal tack vare Irene och hennes kontaktnät i branschen som hon så framgångsrikt fått till Solna och värdshuset.  Ingen kulturscen i Solna kan uppvisa högre kvalitet av musiker och skådespelare som framträtt på Solnadals scen och det under flera decennier.    

Motiveringen lyder:

Tack Irene för ett långt och förtjänstfullt arbete med att bevara och utveckla Solnadals värdshus till en av Solnas viktigaste kulturscener, och för Din kärlek att berätta dess historia.

INGRID LARSSON – Solna Hembygdsförening

Ingrid har under många år som ordförande för Solna hembygdsförening på ett förtjänstfullt sätt engagerat sig i stadens historiska värden genom hembygdsföreningens omfattande och rika verksamhet. Ingrid har även engagerat sig i stadsutvecklingen av det framtida Solna genom deltagande i olika aktiviteter som stadsledningen arrangerat och som bygger på att berätta Solnas historia in i nutiden och framtiden. Exempel som kan nämnas är uppdraget att svara för driften av Sadelmakare Öbergs museum till mången glädje för alla åldrar och besökare och tävlingen Vem vet mest om Solna som varje år går av stapeln bland Solnas elever i åk 4.

Motiveringen lyder:

Tack Ingrid för Dina stora insatser i att förmedla Solnas kulturhistoria till både stora och små och för ditt passionerade arbete med att bevara Charlottenburgs hembygdsgård som en viktig kulturhistorisk plats för nutid och framtid.

Taggar:

Dokument & länkar