Solna Sveriges främsta företagarkommun

Solna placerar sig i topp när Svenskt Näringsliv rankar landets främsta företagskommuner. Det är sjätte året i rad och sjunde gången under 2000-talet som Solna tar hem förstaplatsen.

– Vi är mycket glada och ödmjuka inför att solnaföretagen åter igen placerat oss i topp. Det är hedrande att tillsammans med det lokala näringslivet utveckla företagsklimatet i Solna. Vi behöver de goda krafter som finns lokalt för att fortsätta utveckla, förbättra och skapa förutsättningar för ett bra näringsliv i staden, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Solna jobbar aktivt med att utveckla servicen för företagarna. Några av framgångsfaktorerna handlar om utveckling av stadens infrastruktur och företagsservice, upphandling av varor och tjänster i konkurrens samt att erbjuda nyföretagarrådgivning.

– Företagarna är väldigt viktiga för Solnas utveckling. Det är företag som skapar tillväxt och jobb vilket ger oss möjlighet att satsa på barnen i skolan, äldre inom omsorgen samt att alla solnabor får en trevlig stadsmiljö.

Svenskt Näringsliv ranking baseras främst på företagarnas betyg på hemkommunen men tar också hänsyn till statistiska faktorer.

– Det är glädjande att våra företagare är nöjda med att finnas och verka i Solna. Vi vill att Solna fortsätter att vara en stad där både solnabor och företagare trivs och utvecklas, avslutar Pehr Granfalk.

För mer information
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande
08-734 25 40

Anton Vajk, politisk sekreterare
070-524 14 82

Taggar: