Förändring av antal aktier och röster i Sonetel till följd av riktad nyemission

Report this content

Som kommunicerades genom pressmeddelande den 18 november 2019 har styrelsen för Sonetel AB (publ), org.nr 556486-5847 (”Sonetel” eller ”Bolaget”), fattat beslut om en riktad nyemission av aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Betalning har nu erlagts avseende samtliga 402 251 aktier till en teckningskurs om 9,13 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförts totalt 3 672 551,63 SEK före transaktionskostnader i huvudsak bestående av kostnader för legal rådgivning och praktisk hantering. Tecknarna framgår av det pressmeddelande som hänvisas till ovan.

Den riktade nyemissionen motsvarar cirka 10 procent av dagens aktiekapital och antal aktier och röster i Bolaget och kommer medföra en utspädning om cirka 9 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka från 1 005 627,75 SEK till 1 106 190, 50 SEK och antalet aktier och röster kommer att öka från 4 022 511 till 4 424 762 efter registrering hos Bolagsverket, vilken förväntas vara verkställd inom de närmsta dagarna.

Offentliggörande

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 08:45 CET. 

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Prenumerera

Dokument & länkar