Fortsatt tillväxt i abonnemangsintäkter

Report this content

Sonetel, ett bolag listat på Nasdaq First North Growth market i Stockholm, rapporterar fortsatt ökning i det årliga värdet av kundabonnemang.

”VI börjar se resultat av de omställningar vi gjort vad gäller kundanskaffning” säger VD Henrik Thomé ”De nya kanalerna för kundanskaffning har stark tillväxt och kostnaderna är väsentligt lägre. Trenderna ser lovande ut.”

Den preliminära månadsrapporten för februari för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på en förlust före skatt på ca -0,1 MSEK efter justering för valutakursdifferenser på koncerninterna skulder, vilka uppgick till ca -0,2 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten bedöms ligga på ca +0,1 MSEK. Omsättningen var ca 1,7 MSEK. Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Preliminära data för den efterföljande månaden mars ger följande nyckeltal:

Omsättningen var ca 1,8 MSEK.

Det årliga värdet av kundabonnemang (ARR) var 18,9 MSEK, vilket är ca +8% jämfört med ett år tidigare.

Inflödet av nya betalande kunder per dag ökade med +8% från februari, till ett inflöde som motsvarande ca 14 200 nya kunder per år. Detta är ca -6% jämfört med för ett år sedan. Denna nedgång döljer en omfattande omläggning av strategin för kundanskaffning, där Google-annonser ersatts av mer kostnadseffektiva försäljningskanaler.

27% av de nya betalande kunderna i mars kom från betalda Google Adwords annonser. Antalet nya kunder från Adwords var -52% jämfört med samma månad föregående år. Bolaget spenderade under mars ca 6 KUSD på marknadsföring via Adwords, vilket är ca -81% jämfört med samma månad föregående år.

Antalet nya betalande kunder från organisk trafik ökade med ca +38% jämfört med samma månad föregående år. 58% av de nya betalande kunderna i mars var resultatet av organisk trafik till bolagets webbplats.

Antalet nya betalande kunder via affiliates var +256% jämfört med samma månad föregående år. Affiliates är företag och webbplatser som får provision för att marknadsföra bolagets tjänster. 8% av de nya betalande kunderna i mars kom via affiliates.

Antalet nya betalande kunder som rekryterades via kundrekommendationer var +19% jämfört med samma månad föregående år. 7% av de nya betalande kunderna rekryterades på detta sätt.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) var ca 134 SEK i snitt per ny betalande kund vilket är ca -46% jämfört med ett år tidigare. Det innebär att nya betalande kunder i genomsnitt blir lönsamma (ROI) redan i samband med första betalningen, vilket i snitt sker inom en timme efter att de registrerat sig för tjänsten.  Detta kan jämföras med läget för ett år sedan, då det i snitt tog 6 månader innan nya kunder blev lönsamma.

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor, med stöd av AI, var ca +17% jämfört med ett år tidigare. Totalt nyttjade 2,551 företag den nya tjänsten i slutet av mars.

Antalet kundabonnemang för virtuella internationella telefonnummer (ca 70% av intäkterna) var ca +8% jämfört med ett år tidigare.

Antalet Premiumabonnemang (ca 15% av intäkterna) var ca -12% jämfört med ett år tidigare. En omläggning av tjänsten är planerad för att göra den mer attraktiv.

Antalet Business package abonnemang (ca 4% av intäkterna) var ca +23% jämfört med ett år tidigare.

Antalet aktiva kunder var -2% jämfört med samma månad föregående år. Antalet aktiva kunder ökade dock med +3% jämfört med februari i år.

Kundbetyget på Trustpilot var 4,6 av 5, vilket är samma som för ett år sedan.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 180 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2022 kl. 13:30 CET.

Prenumerera