Ökad användning av Sonetels SaaS-tjänster

Report this content

Sonetel - ett SaaS-företag listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm – redovisar en mindre förlust i augusti. Antalet nya kunder per dag fortsatte att öka i september. 

”Vi ser positivt på utvecklingen.” säger bolagets VD Henrik Thomé. ”Vi har under de senaste månaderna primärt fokuserat på kvalitetsarbete för att ytterligare öka kundnöjdheten. Det börjar nu ge tydliga resultat.” 

Den preliminära månadsrapporten för augusti för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar en förlust på ca -0,1 MSEK. Siffrorna är inte granskade av bolagets revisor. Förlusten berodde på säsongsmässiga variationer vad gäller förnyelse av årsabonnemang, samt på engångsavgifter gällande en emission utförd 2019. 

Bolagets investeringar i bolagets SaaS plattform var i augusti ca 0,3 MSEK vilket är att jämföra med ca 1,4 MSEK samma månad föregående år. De månatliga avskrivningarna på gjorda investeringar ligger på ca 0,6 MSEK. Detta innebär att bolagets aktiverade utvecklingskostnader nu minskar istället för att som tidigare öka.  

Preliminära data för september visar på tillväxt från föregående månad i antalet kundabonnemang för internationella telefonnummer med ca +1,2%.  

Antalet Business package abonnemang ökade med ca +12% från augusti till september 

Det årliga värdet från telefonnummerabonnemang och tillhörande business-package-abonnemang ökade med +0,1% i september (räknat i USD, vilket är den huvudsakliga kundvalutan) givet en lägre snittintäkt per telefonnummer till följd av prisändringar tidigare i år. 

Antalet Premiumabonnemang minskade med -2,2% i augusti. Detta gjorde att det årliga värdet av samtliga kundabonnemang (ARR) minskade med -0,1% (räknat i USD).  

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor ökade med +2% från augusti till september. Totalt nyttjade 1892 företag den nya tjänsten i början av september.  

Antalet nya betalande kunder per dag ökade med +3% från augusti till september. Sedan mars i år har antalet nya betalande kunder per dag ökat med +35%. Antalet nya betalande kunder per dag var -16% lägre än i september föregående år, men marknadsföringskostnaderna var samtidigt ca -76% lägre än i samma månad föregående år.  

Den organiska trafiken till Sonetels hemsida via Googles sökmotor ökade med +1% från augusti till september.  Från september 2019 till september 2020 har den organiska trafiken ökat med ca +120%. 

Kundanskaffningskostnaden (CAC) låg i september på ca 177 SEK (20 USD) per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 2 månader. I september 2019 låg CAC på ca 510 SEK (52 USD) med en ROI på ca 20 månader. 

Antalet aktiva kunder– d.v.s. kunder som använde någon betald tjänst – ökade med +2% från augusti till september 

Kundbetyget på Trustpilot låg oförändrat kvar på 4,6 av 5 i september. 

För att nå nya kundgrupper har bolaget påbörjat arbetet med att översätta apparna till fler språk, samt lägga till betalmetoder som bl.a. används i Kina, Indien och i andra länder. 

 

Om Sonetel 

Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 160 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50). 

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/  

Kontakt 

Henrik Thomé, VD 
Telefon: 08-525 060 11 
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl. 08:30 CET. 

Prenumerera