Ökad nykundsanskaffningen

Report this content

Sonetel - ett SaaS-företag listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm – redovisar förlust i januari samt en ökning i nykundsanskaffningen.

Den preliminära månadsrapporten för januari för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på en förlust före skatt på -0,5 MSEK. Resultatet påverkades negativt av valutakursförändringar på långsiktiga skulder till dotterbolaget med ca -0,3 MSEK, samt med -0,1 MSEK i engångskostnader för nya marknadsföringssatsningar samt för översättning av appar till fler språk. Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

”Verksamheten är fortsatt stabil.” säger bolagets VD Henrik Thomé ”Vi ser fram emot att se effekterna av de många satsningar för tillväxt som förberetts och som inväntar driftsättning.”

Preliminära data för februari visar att antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor ökade med +4% från januari till februari. Totalt nyttjade 2 130 företag den nya tjänsten i slutet av februari.

Antalet nya betalande kunder per dag ökade med +3% från januari till februari.

Antalet kundabonnemang för internationella telefonnummer minskade med ca -1%.

Antalet Premiumabonnemang minskade med ca -1%.

Antalet Business package abonnemang minskade med ca -3%.

Det årliga värdet av samtliga kundabonnemang (ARR) minskade med ca -3% (räknat i USD).

Antalet aktiva kunder– d.v.s. kunder som hade ett aktivt abonnemang – minskade i februari med -2%.

”Februari är kort vilket ger mindre nyförsäljning – samtidigt som churn av abonnemangsförnyelser inte påverkas av månadens längd.” säger bolagets VD Henrik Thomé ”Det påverkar februari negativt.”

Kundanskaffningskostnaden (CAC) låg i februari på ca 317 SEK (38 USD) i snitt per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 12 månader. Detta inkluderar dock kostnader av engångskaraktär för att testa och trimma in nya marknadsföringssatsningar. Rensat för dessa nysatsningar, så låg CAC på 217 SEK (26 USD) per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 5 månader

Detta kan jämföras med februari 2020 då CAC låg på ca 485 SEK (50 USD) samt ROI på ca 18 månader.

”Vi testar en rad nya marknadsföringsspår.” säger bolagets VD Henrik Thomé. ”Ett av spåren som startades sent i februari ger i dagsläget ca +17% tillkommande nya betalande kunder per dag.”

Kundbetyget på Trustpilot låg oförändrat kvar på 4,6 av 5.

”VI har under februari prioriterat kundrapporterade ärenden, vilket senarelagt en del initiativ.” säger VD Henrik Thomé. ”Vår förhoppning är att vi ska kunna rulla ut en rad initiativ i närtid. ”

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 160 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 kl. 8:00 CET.

Prenumerera