Sonetel återbetalar lån med konverteringsrätt

En långivare med rätt att konvertera lån till aktier har påkallat konvertering. Sonetel har valt att återbetala huvuddelen av lånet, vilket gör att konvertering ej kan ske.

Sonetel mottog i februari ett lån på 1 MSEK där långivaren hade rätt att konvertera lån till aktier med rabatt. Villkoren för detta offentliggjordes den 28 februari i år.

Bolaget har nyligen mottagit en begäran om konvertering av lån till aktier. Bolaget har valt att istället amortera 0,6 MSEK vilket gör att konvertering ej längre kan ske. Bolaget har därtill som avsikt att amortera av återstående 0,4 MSEK under kommande månader – före lånets förfallodatum i december.

”Vi bedömer att det är bättre för bolagets aktieägare att undvika utspädning i nuläget.” säger VD Henrik Thomé.

 

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Prenumerera