Sonetel förlänger lån på 4 MSEK från styrelseledamot

Report this content

Martin Jönsson, styrelseledamot i Sonetel, har sedan i december via sitt bolag PMJ Fastigheter AB gett lån samt övertagit lån till Sonetel på sammanlagt 4,15 MSEK. Återbetalningstiden för dessa lån har nu förlängts väsentligt med en något högre ränta.

”Uppgörelsen ger oss arbetsro och minskar risken för framtida finansiella problem.” säger VD Henrik Thomé ”Vi har löpande, sedan flera år, minskat våra skulder med uppemot 2 MSEK per år. En längre amorteringstid på lånen från PMJ Fastigheter gör det enklare att långsiktigt hantera amorteringar med befintligt kassaflöde utan att löpande behöva ta upp nya kompletterande lån för att ersätta en del av de gamla lånen.”

PMJ Fastigheter gav i december 2021 ett lån till Sonetel på 1,5 MSEK med 8% ränta. Lånet hade 18 månaders återbetalningstid varav 6 månaders initial amorteringsfrihet. Lånet hade den 30 juni 2023 som förfallodatum.

PMJ Fastigheter övertog därefter i april 2022 ett lån på 2,65 MSEK med en ränta på 8%. Lånet hade den 1 januari 2023 som förfallodag.

Lånen har nu sammanslagits och omförhandlats. Det sammanslagna lånet löper fram till december 2026. Lånet är amorteringsfritt t.o.m. juni 2023 och skall därefter amorteras med 100 KSEK per månad. Lånet löper med 10% ränta och kan lösas i förtid helt eller delvis av Sonetel.

PMJ Fastigheter AB äger ca 10% av Sonetel och är bolagets näst största ägare.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 180 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Prenumerera