Sonetel fortsätter att gå med vinst

Report this content

Sonetel AB (publ) som är listat på Nasdaq First North Stockholm uppvisar ett positivt resultat för den andra månaden i rad.

Det är den preliminära resultatrapporten för april som visar att koncernen fortsätter att gå med vinst.

Bolaget har tidigare rapporterat att den preliminära resultatrapporten för mars uppvisade ett positivt resultat.

Trendbrottet har möjliggjorts genom en prishöjning i februari, samt minskade kostnader fr.o.m. mars.

Månadsrapporterna har inte granskats av bolagets revisor.

Mer information kommer att offentliggöras i samband med bolagets kvartalredogörelse den 29 maj.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 140 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Prenumerera