Sonetel når milstolpe med Weeblyintegration

Sonetels integration med amerikanska Weebly has nu godkänts. Svenska Sonetels SAAS (Software-as-a-Service)-tjänst har därmed blivit tillgänglig för Weeblys 40 miljoner användare globalt. 

Weebly är en amerikansk tjänst med 40 miljoner användare som gör det möjligt för personer utan teknisk kompetens att bygga webbplatser. Sonetel är ett svenskt bolag listat på Nasdaq First North, Stockholm vars främsta tjänst är att tillhanda internationella lokala telefonnummer till småföretag.

Ett e-handelsföretag som säljer internationellt, kan från Sonetel få lokala telefonnummer i länder de säljer till. Genom att visa ett lokalt telefonnummer på sin hemsida kan ehandelsföretaget öka sin trovärdighet och internationella försäljning. Ett telefonnummer i valfritt land kostar från 8 kr per månad. Vidarekoppling globalt kostar som ett lokalsamtal.

Sonetel har betalande kunder i över 160 länder och bolagets tillväxt på innevarande år uppgick till ca 30 procent i bolagets senaste Q3 rapport .

Tack vare integrationen med Weebly så kan Weeblys användare nu dra Sonetels ”app” till valfri plats på den egna hemsidan, för att direkt få upp ett nytt eget telefonnummer i valfri stad och land.

”Det här är en milstolpe för Sonetel.” säger bolagets grundare och VD Henrik Thomé ”Weebly är vår första integration med en stor plattform för webbplatsbyggande som används av tiotals miljoner småföretag. Vi ska nu putsa på integrationen med Weebly –  och tillföra ännu mer kundvärde – för att därefter replikera integrationen med andra plattformar.”

Sonetels strategi för att skapa tillväxt bygger på tre olika spår;

Historiskt sett så har all försäljning kommit från direktförsäljning – primärt genom Google Adwords-annonsering.  Huvuddelen av den framtida tillväxten inom direktförsäljning väntas dock komma från viral spridning av bolagets framtida gratistjänst; en gratis molntjänst/app med AI-stöd (Artificiell Intelligens) som hanterar inkommande röst och textkommunikation till småföretag globalt. Den tjänsten ska enligt planerna rullas ut etappvis med början under andra halvåret 2017.

Det andra tillväxtspåret bygger på lanseringen av Sonetels API – ett maskin-till-maskin gränssnitt som möjligggör för apputvecklare och tjänsteleverantörer att själva integrera Sonetels funktioner i sitt eget tjänsteerbjudande. Här liknar Sonetels erbjudande tjänster som t.ex. amerikanska Twilio och svenska Sinch. Sonetels API är färdigutvecklat och i drift med testkunder sedan över ett år. Förberedelserna inför lanseringen pågår.

Det tredje tillväxtspåret bygger på att Sonetel använder sitt eget API för att självt integrera med stora tjänsteplattformar där det redan finns tiotals miljoner småföretagare. Här är Weebly den första integrationen som kommit på plats.

Om Sonetel

Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 90 000 betalande kunder i över 160 länder. Huvuddelen av företagets ca 60 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 av Deloitte till Sveriges 8:e mest snabbväxande teknikföretag, samt 46:e i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) med 2000% tillväxt över fyra år. Bolagets aktie är noterat vid Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 08:30 CEST.

Taggar:

Prenumerera