Sonetel når positivt resultat

Report this content

Sonetel AB (publ) som är listat på Nasdaq First North Stockholm uppvisar positivt månadsresultat.

Det är den preliminära resultatrapporten för mars som uppvisar det positiva trendbrottet. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Övergången till vinst är resultatet av den prishöjning bolaget genomförde för sina tjänster i februari, samt minskade kostnader fr.o.m. mars genom bortrationaliseringen av lagerhållning av telefonnummer.

Mer information kommer att offentliggöras i samband med bolagets kvartalredogörelse den 29 maj.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 140 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se

Prenumerera