Sonetel når viktig milstolpe för utrullning av ny tjänst

Report this content

Sonetel AB (publ) som är listat på Nasdaq First North Stockholm har idag godkänt leveransen av nya mobila appar som utvecklats av en underleverantör. Det möjliggör en snar publik lansering av bolagets nya tjänst med artificiell intelligens.

Sonetel engagerade 2017 en extern leverantör för att utveckla nya appar som kundgränssnitt - både för bolagets nya tjänst – som hjälper småföretag hantera inkommande kundförfrågningar med stöd av artificiell intelligens - samt för bolagets befintliga telefonitjänster med lokala telefonnummer globalt. Projektet – som utförts inom ramen för ett fastprisåtagande - visade sig vara betydligt mer omfattande än väntat vilket gjort att den publika lanseringen försenats.

Sonetel har idag accepterat slutleveransen av dessa appar vilket möjliggör för bolaget att nu göra den nya tjänsten och de nya apparna publika inom kort.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 140 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt
Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 15:17 CET

Prenumerera