Sonetel slutför integration med amerikanska Weebly

Svenska Sonetel listades nyligen på Nasdaq First North och utnämndes till Sveriges 8:e mest snabbväxande teknikföretag av Deloitte (fast50.se). Sonetels ”Software-As-A-Service” tjänst har nu integrerats med Amerikanska Weebly. Lanseringen sker så fort Weebly godkänt integrationen.

Weebly är en amerikansk tjänst för webbplatsbyggande med över 40 miljoner användare.

Sonetel tillhandahåller lokala telefonnummer världen över med global vidarekoppling. Småföretag kan till en kostnad från 8 kr per månad köpa telefonnummer i länder de säljer till - för att visa på sin hemsida – och därmed öka sin internationella försäljning.

Integrationen innebär att Weeblys kunder enkelt kan lägga till ett Sonetelnummer till sin hemsida, testa tjänsten gratis och ändra inställningar utan att behöva lämna Weeblys webbplats.

”Det här är en viktig milstolpe.” säger Henrik Thomé, VD och grundare på Sonetel ”Vi ska nu vidareutveckla erbjudandet mot Weeblys användare och påbörja nya integrationer med andra stora tjänsteplattformar som har många användare. ”

Bolaget förväntar sig inte några omedelbara stora effekter av integrationen, men ser det som ett första steg inom ramen för en strategi där Sonetels växande tjänsteutbud görs tillgängligt via fler kanaler.

”Det krävdes en hel del ny teknik för att möjliggöra integrationen.” fortsätter Henrik Thomé ”Att lägga till ny funktionalitet och att integrera med andra plattformar blir betydligt lättare nu när grundstrukturen ligger på plats.”

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 90 000 betalande kunder i över 160 länder. Huvuddelen av företagets ca 60 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 av Deloitte till Sveriges 8:e mest snabbväxande teknikföretag, samt 46:e i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) med 2000% tillväxt över fyra år. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/
 

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se


Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 08:30 CEST.


Prenumerera