Sonetel vidtar åtgärder för förbättrad lönsamhet

Report this content

Sonetel som är listat på Nasdaq First North Stockholm genomför en antal åtgärder för att nå lönsamhet.

Målsättningen är att de olika förändringarna skall ge en resultatförbättring på ca 1,5 MSEK per kvartal.

Dels så väntas kommande prishöjningar för tilläggstjänster öka intäkterna med ca 0,5 MSEK per kvartal. Därtill så väntas besparingar minska kostnaderna med ca 1,0 MSEK per kvartal, bl.a. genom att kundtjänsten i dotterbolaget i Indien minskas med ca 50% eller 19 personer. En del av dessa besparingar möjliggörs genom ökad automatisering.

Den fulla effekten av förändringarna väntas uppnås fr o m juli 2018.

”Vi ökar effektiviteten i kundtjänsten i Indien genom att fokusera på de tider i veckan då vi har mest kundförfrågningar. Samtidigt styr vi om organisationen till att bli mer säljorienterad.” säger Sonetels VD Henrik Thomé. ”Vår målsättning är att snarast nå lönsamhet med de intäkter vi har från den befintliga affärsverksamheten.”

Den befintliga affärsverksamheten består av försäljning av internationella telefonnummer med global vidarekoppling. Tjänsten nyttjas primärt av små företag globalt som genom att visa ett lokalt nummer på sin hemsida kan öka sin tillgänglighet på marknader i fjärran länder och därigenom öka sin internationella försäljning.

Det är inom ramen för denna befintliga verksamhet som besparingar och kostnadshöjningar nu görs, i syfte att säkerställa att denna verksamhet ger positiv avkastning.

Sonetels stora framtidspotential ligger dock i bolagets nya tjänst Gratis AI-assisterad kundtjänst – en app samt molntjänst (SaaS) som gratis hanterar inkommande textkommunikation samt telefonsamtal till små företag globalt – med stöd av artificiell Intelligens (AI). Affärsmodellen i den nya tjänsten bygger på att en andel av kunderna övergår till betald abonnemangsform.

Sedan sommaren 2017 har ca 10 MSEK investerats i utvecklingen av denna tjänst – i form av fristående nya moduler anslutna till bolagets befintliga SaaS-plattform (Software-as-a-service).

Utvecklingen är i nu i huvudsak slutförd. Målsättningen är att den nya tjänsten ska rullas ut globalt inom några månader.

”Såvitt vi känner till, så finns det ännu inget annat bolag globalt som erbjuder en motsvarande tjänst” säger Henrik Thomé. ”Marknadspotentialen är gigantisk eftersom majoriteten av världens alla företag just är småföretag.”

Inledningsvis så kommer fokus ligga på små e-handelsföretag globalt. Det uppskattas finnas 10-20 miljoner företag av den typen.

Företagets över 900,000 befintliga registrerade användare kommer att användas som en första testgrupp för tjänsten.

Även Sonetels egen kundtjänst kommer att använda den egna tjänsten i kontakten med kunder, vilket förväntas öka effektiviteten väsentligt.

Informationen i denna redogörelse är sådan som Sonetel AB (publ), 556486-5847, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2018 klockan 12:10 CEST (Svensk tid).

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 120 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 70 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se

Prenumerera

Media

Media