Sonetels bokslutskommuniké senareläggs

Sonetels bokslutskommuniké senareläggs med tre veckor. Nytt datum för kommunikén är den 19 september 2018.

”Det är en rad samverkande faktorer som gör det svårt för bokföringsbyråer, revisorer och andra att hinna klart i tid. Vi vill inte riskera att kommunicera felaktig information p.g.a. tidsbrist och väljer därför att skjuta på offentliggörandet” säger Henrik Thomé, VD på Sonetel.

Det finns flera orsaker till att arbetet med kommunikén har tagit mer tid än föregående år.

Dels så pågår ett byte av bokföringsbyrå där den gamla och nya bokföringsbyrån måste samverka kring arbetet och överlämningen – vilket försvårats av semestertider.

Bokslutkommunikén är därtill den första som innefattar en koncernredovisning, vilket innebär att det indiska dotterbolagets rapporter för första gången skall sammanfogas med de svenska bolaget.

Dotterbolaget är därtill i processen att ändra sitt räkenskapsår för att harmonisera med moderbolagets. Det indiska dotterbolaget har som del i denna process i år fått göra bokslut både per sista mars och sista juni.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 130 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se

Prenumerera