Sonetels listning något försenad

Svenska Sonetel utnämndes nyligen till Sveriges 8:e mest snabbväxande teknikföretag av Deloitte (fast50.se) och planerar nu en listning på Nasdaq First North. Bolagets publika emission i februari tecknades till ca 400 % och attraherade totalt ca 1 800 nya aktieägare till Bolaget.
Sonetels datum för listning senareläggs nu preliminärt till den 10 april 2017.

En andel av de nya aktieägarna har inte ännu hunnit få leverans av sina aktier och teckningsoptioner till sina depåer.

”Vi har ett antal aktieägare som kontaktat vår Certified Adviser och sagt att de ännu inte fått in aktierna. Vi följer upp detta för att säkerställa att alla nya aktieägare har sina aktier innan handel påbörjas” säger Sonetels VD Henrik Thomé.

Nasdaq First Norths behandling av Sonetels listningsansökan pågår därtill fortfarande.

”Förseningen har ingen praktisk betydelse för verksamheten” säger Henrik Thomé. ”Hela organisationen går redan på högvarv med alla de tillväxtprojekt vi kunnat starta tack vare emissionen i februari.”

Bolagets personalstyrka i Indien har ökat +17 % sedan årsskiftet samtidigt som ett antal strategiska projekt kunnat dras igång med hjälp av externa konsulter. Bolaget har även fått ett stort antal sökande till det nya AI-team som etableras.

”Det är en fantastiskt inspirerande tid.” säger Henrik Thomé.

Om Sonetel – www.sonetel.com

Sonetel AB (publ) är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills haft över 90 000 betalande kunder i över 160 länder och planerar en listning på Nasdaq First North. Huvuddelen av företagets ca 60 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 av Deloitte till Sveriges 8:e mest snabbväxande teknikföretag, samt 46:e i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) med 2 000 % tillväxt över fyra år.

G&W Fondkommission är utsedd som Certified Adviser inför den förestående listningen vid Nasdaq First North.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-52506011
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media