Tillväxt i abonnemangsintäkter

Report this content

Sonetel - ett SaaS-företag listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm uppvisade en mindre förlust i augusti. Abonnemangsintäkterna ökade i september.

”VI har vänt en flerårig negativ trend vad gäller abonnemang.” säger Henrik Thomé, VD ”Vi ser nu en tydlig tillväxt i både abonnemang och abonnemangsintäkter. Vi fortsätter den planerade utrullningen av tillväxtdrivande initiativ.”

Den preliminära månadsrapporten för augusti för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på en förlust före skatt på ca -0,1 MSEK. Omsättningen var ca 1,7 MSEK. Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Preliminära data för den efterföljande månaden september ger följande nyckeltal:

Antalet nya betalande kunder var ca 40 per dag – vilket är en ökning med +8% sedan augusti.

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor var i princip oförändrat. Totalt nyttjade 2 415 företag den nya tjänsten i slutet av september.

Antalet kundabonnemang för virtuella internationella telefonnummer (ca 70% av intäkterna) ökade för sjunde månaden i rad. Ökningen jämfört med augusti var ca +1%.

Antalet Business package abonnemang (ca 4% av intäkterna) ökade med ca +2% sedan augusti.

Antalet Premiumabonnemang (ca 15% av intäkterna) minskade med ca -2%.

Det årliga värdet av samtliga kundabonnemang (ARR) ökade med ca +1% sedan augusti (räknat i USD).

Antalet aktiva kunder– d.v.s. kunder som hade ett aktivt abonnemang var i princip oförändrat. Antalet kunder som betalade Sonetel under september var dock +2% högre än i augusti.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) var ca 190 SEK (22 USD) i snitt per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 3 månader.  

Bolaget startade under mars 2021 sin satsning på marknadsföring via affiliates via ShareaSale. Vid september månads slut hade 272 affiliates anslutit sig för att marknadsföra Sonetels tjänster. Andelen nya betalande kunder som kom via affiliates var i september ca 6%. Detta kan jämföras med 5% i augusti.

Andelen nya betalande kunder som rekryterades tack vare kundrekommendation var 7% i september. Detta kan jämföras med 6% i augusti, samt 2% i september 2020.

Satsningar som gjorts på SEO (Search Engine Optimization), genom skapandet av en mängd informationssidor av allmängiltigt värde, relaterat till bolagets tjänster, har under september gett en fortsatt ökning av den organiska trafiken till bolagets sidor från Google sök. Den tillkommande trafiken bedöms bidra med uppemot 19% av de nya betalande kunderna i september – vilket kan jämföras med 18% i augusti.

39% av de nya betalande kunderna i september kom från Google Adwords – vilket kan jämföras med 56% i september 2020.

Kundbetyget på Trustpilot kvarstod på 4,7 av 5.

Bolaget har under september genomfört effektiviseringsåtgärder som väntas ha en positiv effekt på resultatet med ca +1,2 MSEK per år.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 170 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

Prenumerera