Tillväxt i kundabonnemang

Sonetel uppvisade, för andra månaden i rad, ett resultat kring noll, justerat för valutakursändringar på interna skulder. Antalet kundabonnemang med virtuella telefonnummer ökade för nionde månaden i rad.

”Vi har fått bolaget i balans.” säger VD Henrik Thomé. ”Rörelsen ger ett likviditetsöverskott, vilket gör det möjligt för oss att gradvis minska våra skulder. Utöver de många pågående satsningarna för ökad försäljning, så undersöker vi nu även möjligheten till bolagsförvärv.”

Den preliminära månadsrapporten för oktober för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på en förlust före skatt på ca -0,2 MSEK. Hela förlusten berodde dock på valutakursförändringar på den interna skulden till dotterbolaget i Indien. Omsättningen var ca 1,7 MSEK. Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Preliminära data för den efterföljande månaden november ger följande nyckeltal:

Antalet nya betalande kunder ökade med +2% sedan oktober till ca 34 kunder per dag.

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor ökade med ca +1%. Totalt nyttjade 2 466 företag den nya tjänsten i slutet av november.

Antalet kundabonnemang för virtuella internationella telefonnummer (ca 70% av intäkterna) ökade för nionde månaden i rad. Ökningen jämfört med oktober var ca +1%.

Antalet Business package abonnemang (ca 4% av intäkterna) ökade med ca +4% sedan oktober.

Antalet Premiumabonnemang (ca 15% av intäkterna) ökade med ca +1%.

Det årliga värdet av samtliga kundabonnemang (ARR) var i princip oförändrat sedan oktober (räknat i USD).

Antalet aktiva kunder (d.v.s. kunder som hade ett aktivt abonnemang, samt ett positivt förbetalt saldo) minskade med ca -2%.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) minskade till ca 141 SEK (16 USD) i snitt per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 1 månad.  

Andelen nya betalande kunder som kom via affiliates var i november ca 7% vilket kan jämföras med 2% samma månad föregående år. Ett samarbete inleddes i november med Advertise Purple, ett Amerikanskt bolag, för att vidareutveckla affiliateförsäljningen.

Andelen som rekryterades tack vare kundrekommendation i november var 7% vilket kan jämföras med 2% samma månad föregående år.

Satsningar som gjorts på SEO (Search Engine Optimization), genom skapandet av en mängd informationssidor av allmängiltigt värde under slutet av 2020, bidrog med uppemot 28% av de nya betalande kunderna i november.

33% av de nya betalande kunderna i november kom från Google Adwords annonser – vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan oktober. Detta skedde trots att kostnaden för Adwords samtidigt sänktes med -34% i november. I november föregående år stod Adwords för 57% av de nya kunderna. Beroendet av Adwords har därmed brutits, samtidigt som kostnaderna minskat med ca 1,0 MSEK per år.

Kundbetyget på Trustpilot kvarstod på 4,7 av 5.

Sonetel mottog en utmärkelse för hög kundnöjdhet av Sourceforge, en jämförelsesite för mjukvara och SaaS-tjänster.

Bolaget fokuserar f.n. sina utvecklingsresurser på att förbättra användarupplevelsen kring virtuella nummer. När de projekten genomförts kommer fokus övergå till att vidareutveckla de nyare tjänsterna med chatt och AI.

”Vi har en fantastisk SaaS-plattform som möter de behov som entreprenörer och småföretag har globalt.” säger Henrik Thomé, VD ”Vårt primära fokus är utveckla våra sälj och marknadsföringskanaler”.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 170 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2021 kl. 13:00 CET.

Prenumerera