Uppdateringar från Sonetel

Sonetel som är listat på Nasdaq First North Stockholm meddelade idag följande uppdateringar kring verksamheten.

Bolaget har överenskommit med sina långivare om förändrade amorteringsvillkor samt förlängning av befintliga lån på totalt 5,6 MSEK till 2019. Detta innebär att bolagets likviditet stärks med ca 2,5 MSEK per slutet av 2018.

Den tidigare aviserade prishöjningen på de telefonnummerabonnemang som utgör huvuddelen av intäkterna i den befintliga verksamheten är nu planerad att ske den 1 februari 2018. Prishöjningen förväntas innebära en årlig omsättningsökning med mellan 2 och 3 MSEK.

Planeringen kring utrullningen av den nya tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst för små företag” har ändrats. För att minska risken för förseningar och ökade kostnader för underleverantörer har bolaget beslutat att BETA-version av den nya tjänsten kommer att tillhandahållas till testkunder först när hela tjänsten är färdigställd – istället för etappvis under projektets gång -  vilket tidigare kommunicerats.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 110 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 70 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media