Valberedningens förslag till val av styrelse i Sonetel AB (publ)

Valberedningen i Sonetel AB (publ), (”Sonetel” eller ”Bolaget”) har tagit fram följande förslag till styrelse inför årsstämman 17 december 2019.

Till styrelse föreslås Henrik Thomé (omval), Mats Sommarström (omval), Peter Montgomery (nyval), Jari Koister (omval), Anders Borg (omval) och Daniel Hasselberg (omval). Mats Sommarström föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Förslaget stöds av cirka 40% av bolagets röster.

Presentation av ny kandidat

Peter Montgomery (f 1974), Civilingenjör, har 20 års erfarenhet av att investera i, driva, utveckla och sälja internationella mjukvaruföretag. Peter är grundare och VD i det databaserade och kundorienterade Fintech-bolaget Driftio. Han har varit finansiell rådgivare och agerat interim CFO för Dreampark som såldes till Motorola (NASDAQ), samt tidigare varit anställd på de riskkapitalbaserade fondbolagen Swedestart Management och CapMan (NASDAQ), i teamet som ledde den första investeringsrundan i det senare världsledande Qlik Technologies Inc, samt Exits i ADC Telecommunications (NASDAQ), Readsoft (NASDAQ) samt Netwise (NASDAQ).

”Som tidigare CFO och en aktiv ägare i Sonetel känner jag bolaget och ledningen väl samt ser fram emot att på ett engagerat sätt arbeta med att skapa aktieägarvärde, dels genom att tillföra goda relationer inom internationell tillväxtfinansiering och dels genom att stärka upp styrelsens arbete med strategiska partnerskap inom områdena internationell finansiell teknologi samt AI-baserade transaktions- och datadrivna molntjänster.”

Bakgrund till valberedningens överväganden och förslag
Sonetels styrelse utökades 2018. Styrelsearbetet har fungerat mycket bra under året och styrelseledamöterna har bidragit med ett stort antal konkreta förslag på hur verksamheten kan vidareutvecklas.

Att lära sig känna ett företag och dess verksamhet tar sin tid och med det beaktat så har valberedningens utgångspunkt varit att till en så hög grad det är möjligt föreslå omval av den nuvarande och välfungerande styrelsen.

Petter Nylander kommer från årsskiftet att gå in som VD för Besedo AB. För att fokusera på VD rollen så minskar Petter på andra engagemang. Av det skälet har Petter avböjt omval i Sonetel. Arbetsrelationen mellan Sonetels ledning och Petter är mycket bra och Petter kommer även fortsatt att vara tillgänglig som rådgivare.

Sonetels tidigare CFO, Peter Montgomery känner verksamheten bra och är en aktiv ägare med en stark vilja till att engagera sig och bidra till företagets fortsatta expansion och utveckling. Valberedningen är positiv till ett aktivt ägarengagemang i styrelsen och föreslår därmed att Peter väljs in i Sonetels styrelse.


Stockholm den 11 december 2019

Valberedningen i Sonetel AB


För mer information

Mats Sommarström, Valberedningens ordförande

mats.sommarstrom@sonetel.com
+46 70 58 65 308

 

Om Sonetel

Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

 

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Prenumerera