Vinst i november

Report this content

Sonetel - ett SaaS-företag listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm – redovisar en preliminär vinst i november.

”November och december är vanligtvis lågsäsong för oss.” säger bolagets VD Henrik Thomé ”Vi är glada för att vi trots det kunnat visa upp positiva preliminära siffror för november.”

Den preliminära månadsrapporten för november för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar en vinst på ca 0,3 MSEK före skatt. Resultatet påverkades positivt av valutakursdifferenser med ca +0,4 MSEK. Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Preliminära data för december visar på en ökning från november i antalet Business package abonnemang med ca +3%.

Antalet Premiumabonnemang minskade med ca -1%.

Antalet kundabonnemang för internationella telefonnummer var oförändrat.

Det årliga värdet av samtliga kundabonnemang (ARR) minskade med ca -1% (räknat i USD) givet en lägre snittintäkt per telefonnummer till följd av prisändringar tidigare i år samt till följd av den säsongsmässiga nedgången.

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor ökade med +1% från november till december. Totalt nyttjade 2013 företag den nya tjänsten i slutet av december.

Antalet nya betalande kunder per dag minskade med -8% från november till december vilket ses som en säsongsmässig förändring.

Antalet Android-mobiler som hade Sonetels nya app installerad var oförändrat

Kundanskaffningskostnaden (CAC) ökade marginellt och låg i december på ca 201 SEK (24 USD) per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 4 månader. Detta kan jämföras med december 2019 då CAC låg på ca 718 SEK (76 USD) samt ROI på ca 34 månader.

Antalet aktiva kunder– d.v.s. kunder som använde någon betald tjänst – minskade med -2% jämfört med november.

Kundbetyget på Trustpilot låg oförändrat kvar på 4,6 av 5.

”Vi har under senare tid arbetat med förberedelserna för en rad olika aktiviteter kopplade till marknadsföring samt tillväxt.” säger VD Henrik Thomé. ”Förhoppningen är att dessa ska kunna rullas ut under de kommande månaderna”

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 160 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021 kl. 08:30 CET.

Prenumerera