Danzas ASG Eurocargo AB väljer Song Networks för sin fasta telefoni i Sverige

Report this content

Danzas ASG Eurocargo AB väljer Song Networks för sin fasta telefoni i Sverige Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen: SONW) dotterbolag Song Networks Svenska AB levererar, i samarbete med en mobiloperatör och en växelleverantör, en telefonilösning som effektiviserar Danzas ASG Eurocargo AB:s fasta och mobila telefoni. Avtalet löper över 3 år och värdet för Song Networks är cirka 36 MSEK. För Danzas ASG Eurocargo AB innebär det en stor kostnadsbesparing att nu få en helhetslösning för all sin telekommunikation. Danzas ansluter sina växlar till Song Networks bredbandsnät och får en gemensam telefonilösning för sina 29 kontor i Sverige. Alla anställda kommer att arbeta mot en och samma lösning vilket bland annat förbättrar den interna samtalshanteringen då varje anställd blir nåbar via kortnummer. Dessutom blir de interna samtalen kostnadsfria. - Inledningsvis omfattar lösningen Danzas ASG Eurocargo i Sverige och i nästa steg övriga svenska bolag inom Danzas. Dessutom är vi etablerade i Norge, Danmark och Finland och vi kommer att se över telefonilösningen även för dessa kontor. Kostnadsbesparingen i kombination med att Song har nät i de länder där vi har kontor var avgörande vid valet av dem som leverantör, säger Jan Pettersson, telefoniansvarig på Danzas IT Norden Baltikum som ansvarat för upphandlingen. Lösningen ger även Danzas möjlighet till förbättrad kundservice genom att man kan styra inkommande samtal till bestämda svarsställen beroende på vilket riktnummerområde samtalet kommer ifrån och hur lång väntetid det är i kundtjänsten. Dessutom kan de medarbetare som ofta befinner sig utanför kontoret anslutas via mobile extension - en tjänst som gör mobilabonnemanget till en anknytning i växeln. Växelfunktionaliteten flyttas ut till mobiltelefonen och användaren behöver endast ett telefonnummer och en telefon. - Det är mycket glädjande att Danzas väljer Song som operatör till sin telefonilösning. Vi direktansluter Danzas kontor till vårt nordiska bredbandsnät med enhetliga accesser och kan därför erbjuda kostnadsfria interna samtal. Det ger kunden en mycket kostnadseffektiv lösning, säger Mats Almgren, försäljningsdirektör på Song Networks. För mer information, kontakta: Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB Mats Almgren, försäljningsdirektör Tobias Gyhlenius, presstjänst Tel: 08-5631 02 40 Tel: 08-5631 05 27 Mobil: 0701-810 240 Mobil: 0701-810 527 E-post: E-post: mats.almgren@songnetworks.se tobias.gyhlenius@songnetworks.se Danzas ASG Eurocargo AB Jan Pettersson, telefoniansvarig Tel: 0470-74 78 78 Mobil: 070-632 36 85 E-post: jan.pettersson@se.danzas.com Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW). Song Networks är en utav de ledande data- och teleoperatörerna med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vår affärsidé är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Det innebär att vi levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade till varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden av accessnäten har skett i Nordens största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, är en utav Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 1000 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net. Om Danzas ASG Eurocargo AB Danzas ASG Eurocargo AB är en av de ledande transportföretagen inom landbaserade inrikes- och utrikestransporter mellan de nordiska länderna och till och från kontinenten samt paketdistribution. På trafik mellan de nordiska länderna är Danzas ASG marknadsledande. Tillsammans finns vi på 29 kontor i Sverige, 7 i Danmark, 12 i Finland och 7 i Norge. Vi erbjuder dagliga avgångar till och från alla viktiga handels- och industricenter för traditionellt stycke- och partigods, samt kundunika transport-, lagrings- och logistiklösningar. I samtliga nordiska länder har vi finmaskiga nätverk för inrikestransporter vilket gör att vi kan erbjuda transporter till rätt kvalitet. Se vidare på www.se.danzas.com. Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00450/wkr0002.pdf

Dokument & länkar