Fritidsresegruppen köper kommunikationslösning av Song Networks

Report this content

Fritidsresegruppen köper kommunikationslösning av Song Networks Song Networks Holding AB:s (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) svenska dotterbolag Song Networks AB har fått förtroendet att leverera datakapacitet till Fritidsresegruppens huvudkontor, butiker och kontor på flygplatser i norden. Avtalet löper över 3 år och värdet för Song Networks är cirka 7 miljoner kronor. Fritidsresegruppen migrerar till Song Networks kommunikationslösning och får med Song Networks IP/VPN tjänst (ett eget nät i Song Networks stam- och accessnät) fast uppkoppling mellan cirka 45 platser i Norden. Helhetsåtagandet i lösningen innebär att Fritidsresegruppen förutom mer kapacitet och tillgänglighet får hög säkerhet i sin datakommunikation. Förutom kraven på mer kapacitet, tillgänglighet och hög säkerhet ville Fritidsresegruppen ha en leverantör som kunde ta ett helhetsåtagande. Fritidsresegruppen ville också minska antalet servrar där man förut haft en kommunikationsserver på varje kontor, vilket innebar kostnader för hårdvara, program och support. Genom den nya mer direkta kommunikationslösningen får man en bättre och enklare struktur med färre punkter att felsöka. Den nya lösningen är enklare att administrera och expandera när mer kapacitet behövs och nya tjänster skall införas. Totalt sett innebär detta att man nu får en mer flexibel och kostnadseffektiv lösning. - En av tre resor som säljs bokas idag över Internet. Kommunikationen mellan Fritidsresegruppens kontor och mellan företaget och kunderna ökar kraftigt, därför är en modern kommunikationslösning ett utav de viktigaste verktygen för en modern researrangör. Med Song Networks lösning får vi nu kostnadseffektiv nordisk kommunikationslösning med hög kvalité. Allt eftersom trafiken ökar och nya tjänster införs kan vi nu enkelt öka kapaciteten, samtidigt som vi får en enklare administration, säger Mats O. Eklund, IT Director inom Fritidsresegruppen. - Avtalet föregicks av en noggrann utvärdering där alla större operatörer var inbjudna. I utvärderingen fann Fritidsresegruppen att vår lösning var den bästa på alla punkter. Den stora investering vi gjort i ett eget stam- och accessnät i norden visar sig än en gång vara en god investering för våra kunder, säger Mats Almgren, försäljningsdirektör på Song Networks AB. För mer information, kontakta: Song Networks AB Song Networks Holding AB Mats Almgren, Jenny Moquist, Investor försäljningsdirektör Relations Manager Tel: 08-5631 02 40 Tel: 08-5631 02 19 Mobil: 0701-810 240 Mobil: 0701-810 219 E-post: E-post: mats.almgren@songnetworks jenny.moquist@songnetworks. .se net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW). Song Networks är en utav de ledande data- och teleoperatörerna med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vår affärsidé är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Det innebär att vi levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade till varje kunds behov Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden av accessnäten har skett i Nordens största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, är en utav Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 1000 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net. Om Fritidsresegruppen Fritidsresegruppen erbjuder charterresor från Sverige, Norge, Danmark, och Finland. Huvudarrangören är Fritidsresor/Star Tour/Finnmatkat, Nordens största researrangör. Gruppen tillhandahåller även resor genom TEMA, Sportresor och Seniorresor. I gruppen ingår också norska Prisma samt charterflygbolaget Britannia Nordic. Antalet resenärer 2001 var 1,6 miljoner. Omsättningen var 9 miljarder SEK och antalet anställda 2 300. Fritidsresegruppen ingår sedan år 2000 i ett nätverk av framgångsrika reseföretag i Europa som ägs av tyska TUI AG, Europas ledande koncern inom resor och reserelaterade tjänster. TUIs researrangörer har tillsammans över 22 miljoner resenärer per år och en marknadsandel på drygt 37 procent av den Europeiska marknaden. Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00110/wkr0002.pdf

Dokument & länkar