ISS ökar sin kapacitet med hjälp av Song Networks

Report this content

ISS ökar sin kapacitet med hjälp av Song Networks Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen: SONW) dotterbolag Song Networks Svenska AB har fått förtroendet att leverera en datanätslösning till ISS Sverige AB med ökad kapacitet. Uppdraget genomförs i samarbete med WM-data som kommer att ansvara för driften av ISS:s IT-miljö. Leveransen löper över 3 år och värdet för Song Networks är cirka 20 miljoner kronor. ISS Sverige AB migrerar till Song Networks kommunikationslösning och får med Song Networks IP VPN-tjänst fast uppkoppling till drygt 80 platser i Sverige. Dessutom ansluts ett 120-tal kontor mot nätverket med tjänsten Song Dial IP VPN. Song Networks levererar också all internetkapacitet inklusive en centraliserad brandvägg. För ISS innebär detta att man får högre kapacitet i nätverket, samtidigt som man får en lösning som är enklare att administrera och utöka när mer kapacitet och nya tjänster skall införas. Totalt sett innebär detta att man nu får en mer flexibel och kostnadseffektiv lösning. - Vi vill gärna leva som vi lär. Kommunikationslösningen som Song Networks levererar innebär att vi ytterligare kan fokusera på att utveckla och förbättra våra egna servicetjänster till våra kunder i hela landet, säger Cecilia Jerneheim, IT-chef, ISS Sverige AB. ISS är ett utav Sveriges största serviceföretag med över 16.000 anställda. Dagligen levereras servicetjänster till hundratusentals människor över hela landet. Med de nya tjänsterna från Song Networks får ISS en homogen kommunikationsplattform, där kompletterande tjänster som drift av applikationer och support kommer att skötas av Song Networks partner WM-data. - ISS-affären är ytterligare ett exempel på att investeringen vi gjort i ett eget stam- och accessnät i Norden varit nödvändig för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar för våra kunder. Nu får ISS en modern kommunikationslösning som är både flexibel och enkel att växa med, säger Mats Almgren, försäljningsdirektör på Song Networks Svenska AB. För mer information, kontakta: Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB Mats Almgren, försäljningsdirektör Tobias Gyhlenius, Presstjänst Tel: 08-5631 02 40 Tel: 08- 5631 0527 Mobil: 0701-810 240 Mobil: 0701- 810 527 E-post: E-post: mats.almgren@songnetworks.se tobias.gyhlenius@songnetworks.se ISS Sverige AB WM-data Cecilia Jerneheim, IT-chef Mikael Wallin, Affärsprojektledare Tel: 08-681 62 17 Tel: 021-17 12 20 Mobil: 070-681 62 17 Mobil: 0733-98 45 69 E-post: E-post: miwai@wmdata.com cecilia.jerneheim@iss-sverige.se Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (Stockholmsbörsen: SONW). Song Networks är en utav de ledande data- och teleoperatörerna med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vår affärsidé är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Det innebär att vi levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade till varje kunds behov Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden av accessnäten har skett i Nordens största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, är en utav Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 1000 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net. Om ISS Sverige AB ISS Sverige är ett av Sveriges största serviceföretag med 16 500 anställda och mer än 11 000 kunder. Verksamhet bedrivs på mer än 400 orter runt om i landet. På den svenska marknaden har ISS sedan många år varit det klart marknadsledande företaget inom städservice. Under de senaste åren har verksamheten breddats med nya tjänsteområden. Idag är ISS Sveriges ledande Facility Services-företag. Se vidare på www.iss-sverige.se. Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00290/wkr0002.pdf

Dokument & länkar