Servera väljer Song Networks för sin data- och telekommunikation

Report this content

Servera väljer Song Networks för sin data- och telekommunikation Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen:SONW) svenska dotterbolag Song Networks Svenska AB har tecknat avtal om leverans av data- och telekommunikation med Servera R&S AB. Avtalet omfattar en datanätslösning för samtliga av Serveras 16 kontor. Dessutom ansluts 11 av kontoren till Song Networks nät för fast telefoni. Avtalet löper över 3 år och värdet för Song Networks är cirka 10,8 MSEK. Servera R&S AB, ett helägt dotterbolag inom Axel Johnson-koncernen, är Sveriges största grossist inom restaurang- och storköksbranschen med en årlig omsättning på 4 miljarder SEK. Företagets anställda är fördelade på 16 kontor som är anslutna till företagets centrala IT-system. IT- lösningen ger stora driftsfördelar i utrustning och personal. Samtidigt så ökar kraven på systemens tillgänglighet och nätverkets kapacitet för att alla kontor alltid ska ha tillgång till informationen. Med sin IP VPN-tjänst levererar Song Networks en datanätslösning som knyter samman Serveras 16 kontor och ansluter dessa mot bolagets centrala IT-system. Kapaciteten i nätet är mellan 2 - 100 Mbit/s. För att säkerställa tillgängligheten mellan kontoren och de centrala systemen är utrustning och förbindelser dubblerade. Det gör att informationen har en alternativ väg att transporteras vid eventuell driftstörning på huvudförbindelsen. "Nu när kapaciteten inte längre är en begränsing har vi alla möjligheter till att utveckla bandbreddskrävande applikationer som effektiviserar arbetet för våra anställda och även förbättrar servicen mot våra kunder. Det kan exempelvis handla om e-utbildningar med rörliga bilder och ljud. Dessutom har våra medarbetare alltid tillgång till alla system genom de dubblerade förbindelserna i nätet, mot tidigare då den uppringda backup-förbindelsen inte kunde hantera samtliga system på grund av kapacitetsbrist," säger Göran Matz, IT-direktör på Servera Servera ansluter även sina telefonväxlar till Song Networks nät för 11 av sina kontor för interna samtal som blir kostnadsfria. För de externa samtalen behåller Servera tillsvidare sin nuvarande operatör. Det innebär att även telefonin har dubblerade förbindelser vilket säkerställer tillgängligheten vid eventuell driftstörning på en av förbindelserna. "Vi är stolta över förtroendet från Servera. Här bygger vi en lösning med höga kapaciteter där vi dessutom levererar dubblerade förbindelser för att ytterligare höja tillgängligheten till Songs nät," säger Mats Almgren, försäljningsdirektör på Song Networks. För mer information, kontakta: Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB Mats Almgren, försäljningsdirektör Tobias Gyhlenius, presstjänst Tel: 08-5631 02 40 Tel: 08-5631 05 27 Mobil: 0701-810 240 Mobil: 0701-810 527 E-post: E-post: mats.almgren@songnetworks.se tobias.gyhlenius@songnetworks.se Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden av accessnäten har skett i Nordens största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, är en utav Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 850 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net. Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00620/wkr0002.pdf

Dokument & länkar