Song Networks drar sig ur avtal med Telenor

Report this content

Song Networks drar sig ur avtal med Telenor Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) meddelade idag att Song Networks har sagt upp avtalet som tecknades mellan Song, Song Networks N.V. ("Song") och TBS. En ad hoc-kommitté av Song Networks obligationsägare gav inte sitt stöd för villkoren för rekonstruktionen i avtalet. Representanter för ad hoc- kommittén bekräftade till Song att kommittén är fortsatt positiv till möjligheten att rekonstruera Företaget och att kommittén och Song utvärderar ett antal potentiella rekonstruktionsalternativ. Barry Ross på PriceWaterhouseCoopers, finansiell rådgivare till kommittén säger: - Möjliga alternativ för en rekonstruktion av Song utvecklas tillfredsställande och uppsägningen av avtalet är till stor nytta för processen. Song fortsätter diskussionen med ad hoc-kommittén och kommer att lämna ytterligare information så snart som möjligt. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB Tomas Franzén, CEO Jenny Moquist, Investors Telefon: 08 5631 0111 Relation Manager Mobil: 0701 810 0111 Telefon: 08 5631 0219 tomas.franzen@songnetworks. Mobil: 0701 810 219 net jenny.moquist@songnetworks. net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden av accessnäten har skett i Nordens största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, är en utav Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 1000 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar