Song Networks Holding AB, Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Song Networks Holding AB, Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004 Song Networks tar marknadsandelar och förbättrar resultatet TREDJE KVARTALET 2004 · Omsättning, 616 MSEK (546 MSEK motsvarande period föregående år) · Resultat efter skatt, 24 MSEK (-6) · Resultat per aktie, 0,43 SEK (-0,10) · Bruttoresultat före avskrivningar, 298 MSEK (259 MSEK), 48,3% (47,3) · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), 82 MSEK (35) · Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), 23 MSEK (-9) · Kassaflöde, -64 MSEK (121) JANUARI - SEPTEMBER 2004 · Omsättning, 1 844 MSEK (1 706 MSEK motsvarande period föregående år) · Resultat efter skatt, 139 MSEK (14) · Resultat per aktie, 2,49 SEK (0,28) · Bruttoresultat före avskrivningar, 903 MSEK (758), 49,0% (44,4) · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), 231 MSEK (75) · Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), 60 MSEK (-70) · Kassaflöde, -212 MSEK (417) · Likvida tillgångar, 461 MSEK (678), inkl. pantsatta medel. Finansiell nettokassa 335 MSEK (543) Den 1 november meddelar TDC att de förvärvat 97,2% av aktierna och rösterna i Song Networks efter full utspädning. Den 4 november erhåller TDC godkännande från konkurrensverket och fullföljer sitt erbjudande. För information: Mats Lundqvist, VD Tel : 08-5631 07 12 Mobil : 0701-810 7 12 E-mail : mats.lundqvist@songnetworks.se Joachim Jaginder, CFO Tel: 08-5631 01 99 Mobil : 0701-810 199 E-mail: joachim.jaginder@songnetworks.net Kjell Nilsson, styrelseordförande Mobil : 0702-600 121 Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en ledande nordisk telekomoperatör. Med en egen nordisk infrastruktur som bas erbjuder Song Networks ett brett utbud av tjänster inom datakommunikation och telefoni i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Spetskompetens finns inom datakommunikation, med huvudtjänsterna IP VPN och Internet Access. Song Networks är en stabil utmanare till de tidigare statsägda operatörerna. Till konkurrenskraftiga priser och hög kapacitet ansluts företagskunder till koncernens DSL- och fibernät med Nordens bästa täckning. Song Networks främsta konkurrensmedel är möjligheten att erbjuda effektiva och tekniskt avancerade kommunikationslösningar i kombination med ett personligt bemötande och högklassig kundservice. Företaget grundades 1995 och har cirka 860 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Song Networks har 23 kontor runt om i Norden. Se vidare: www.songnetworks.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041109BIT20100/wkr0010.pdf Song Networks Holding AB, Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar