Song Networks överlåter finska butiker till partner

Report this content

Song Networks överlåter finska butiker till partner Ny partner ska fördubbla distributionstäckningen på småföretagsmarknaden Song Group Finland Oy, det finska dotterbolaget till Song Networks Holding AB, (Stockholmsbörsen: SONW), aviserade i dag att företaget ingått ett avtal med en ny partner, Teleheino Oy, som innebär att Teleheino tar över Song Networks butikskedja. Teleheino kommer att sälja Song Networks data- och Internettjänster till småföretagssegmentet och därigenom fördubbla Song Networks försäljningstäckning och bredda den geografiska räckvidden till fem nya städer i Finland. Samarbetet med Teleheino betyder att Song Networks ytterligare stärker sin fokusering på kärnverksamheten. Avtalet innebär att Song överlåter alla nio butiker i Finland till Teleheino. Transaktionen kommer att resultera i en minskning av de direkta försäljningsintäkterna med 70 MSEK och en ökning av EBITDA per år med 7,4 MSEK. Teleheino har en stark närvaro i centrala Finland och kommer att fördubbla Song Networks distributionstäckning inom småföretagssegmentet. Teleheino får nu 18 butiker över hela Finland och blir därmed Song Networks viktigaste partner på området data- och Internettjänster inom småföretagssegmentet. - Teleheino är en perfekt partner för oss, säger Olli Nuuttila, vice Verkställande Direktör på Song Networks Oy, Finland. De har den kompetens och de resurser som krävs för att vidareutveckla detta affärsområde i nära samarbete med oss. - De nya butikerna är det snabbaste sättet att bygga ut vår täckning i Finland, säger Pasi Heino, Styrelseordförande i Teleheino. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder Song Networks data- och Internettjänster och upplever just nu en ökad efterfrågan på sådana tjänster. Butikerna förvärvades år 2000 med syftet att bygga upp ett distributionsnät för Song Networks stamnät i Finland. Produktportföljen består av data- och Internettjänster samt mobiltelefonabonnemang och telefoner. För ytterligare information, vänligen kontakta: Song Networks Oy Teleheino Oy Olli Nuuttila, vice Pasi Heino Verkställande Direktör Styrelseordförande Mobil: +358 44 994 2410 Mobil: +358 400 620 580 olli.nuuttila@songnetworks.fi Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW). Song Networks är en utav de ledande data- och teleoperatörerna med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vår affärsidé är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Det innebär att vi levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade till varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden av accessnäten har skett i Nordens största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, är en utav Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 850 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net. Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar