Song Networks rapporterar positiv EBITDA för fjärde kvartalet 2002

Report this content

Song Networks rapporterar positiv EBITDA för fjärde kvartalet 2002 Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW) meddelar att man kommer att rapportera positiv EBITDA för fjärde kvartalet 2002. EBITDA break-even var tidigare beräknad mot slutet av fjärde kvartalet. - Jag är mycket glad över att kunna meddela Songs EBITDA break- even tidigare än vad som prognostiserats. Detta är ytterligare ett bevis på att Songs resultat utvecklas i rätt riktning, säger Tomas Franzén, koncernchef Song Networks Holding AB. Bokslutskommuniké för januari-december 2002 kommer att offentliggöras den 14 februari 2003. För information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Tomas Franzén, koncernchef Telefon: 08 5631 0111 Mobil: 0701 810 111 tomas.franzen@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Företaget grundades 1995 i Sverige och har per 30 September cirka 975 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00320/wkr0002.pdf

Dokument & länkar