Radio.se väljer Song Networks och Wineasy för Internetaccess och hosting

Nystartade Radio.se väljer Song Networks och Wineasy för Internetaccess och hosting Song Networks AB och dess helägda dotterbolaget Wineasy har slutit avtal med Radio.se, en nystartad svensk webbaserad radiostation som skall sända live via Internet. Avtalet gäller Internetaccess, drift och övervakning av mediaservrar, samt kapacitet från servrarna vidare ut på Internet. Radio.se är en nystartad radiostation som skall sända live via Internet med start den 8 november 2001. Den Internetbaserade radiostationen når lyssnarna via portaler, och först ut är MSN.se, som ägs av Microsoft. Radio.se och Song/Wineasy har dimensionerat sändningarna för mycket hög kapacitet, där ett första delmål för radiostationen är att nå ut till 20 000 samtidiga lyssnare över Internet. Vi ser Song Networks och Wineasy som långsiktiga parterns, där trovärdighet, pris och prestanda var avgörande för oss, säger Carl-Johan Broms, VD, Radio.se Detta är ett av våra största enskilda avtal i år och viktigt inbrott på media- och streamingmarknaden för Wineasy. Affären påvisar vikten av infrastruktur i sådana här upphandlingar. Att Song och Wineasy tillsammans kan erbjuda teknisk kompetens upp på applikationsnivå, samt en av Europas säkraste datahallar i kombination med ett helnordiskt fibernät har varit kritiskt för Radio.se, kommenterar Lennart Cryssanthander, VD, Wineasy. För mer information, vänligen kontakta: Wineasy Radio.se Lennart Cryssanthander, Carl-Johan Broms, VD VD 08-6605688 Tel 0701-880 112 Song Networks AB Henrik Östmark, Informationschef Tel 0701-810040 Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholm Stock Exchange: SONW)Song Networks är en snabbväxande data-, internet- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, hosting, internet och telefoni till stora och medelstora företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan-nordiska data- internet- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 och har cirka 1 200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net och www.songnetworks.se. Wineasy startade sin verksamhet 1995 och blev under december 1999 en del av Song Networks, dåvarande Tele1 Europe. Wineasy är en leverantör av högkvalitativa hostingtjänster till företag i Norden. Bolaget har byggt en av Europas säkraste datahallar enligt EU-normen EN1047; hallarna finns på Lidingö i Stockholm, samt i Helsingfors i Finland. Exempel på kunder är: Accenture, KPMG, Xerox, Coca-Cola och Fondmarknaden. I dag jobbar 80 personer på Wineasy, och bolaget är verksamma med kontor i Sverige, Norge och Finland. www.wineasy.se Radio.se Radio.se är den första svenska radiostationen som startar i större skala helt på Internet. Bakom stationen står flera personer med radio och TV- bakgrund, till exempel Radio City, Radio Match, Mix Megapol, ZTV och MTG. Som programledare har man engagerat kända profiler som Tilde de Paula, Josefin Crafoord och Kalmargruppen. Andra svenska radiostationer finns på Internet, men bara med en spegel av det program som sänds i etern, alltså ett program som inte på något sätt är helt anpassat till Internet. Radio.se levererar både ljud och bild direkt från studion och det går att chatta med programledarna under sändning. Sändningarna går igång på allvar 9 november. För att lyssna behöver man bara den vanliga mediaspelaren som följer med Windows. Titta in på www.radio.se Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00400/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00400/bit0001.pdf

Om oss

Song Networks AB (tidigare Tele1 Europe AB) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar