Song Networks i grossistavtal med Vattenfall

Song Networks i grossistavtal med Vattenfall för leverans av internetkapacitet Song Networks Svenska AB har tecknat grossistavtal med Vattenfall AB för leverans av internetkapacitet. Vattenfall kommer att erbjuda främst privatmarknaden anslutning till internet på inledningsvis tre orter i Sverige där Song och Vattenfall har upprättat ramavtal med lokala stadsnätsbolag, energinätsbolag, som ansluter kundernas fastigheter med sin infrastruktur. Avtalet med stadsnäten innebär även att Song får tillgång till accessnät som kompletterar den egna infrastrukturen. Vattenfallsamarbete optimerar kapacitetsutnyttjandet Vattenfall utökar sitt erbjudande mot privatmarknaden med bredbandsjänster genom ett samarbete med Song Networks som levererar internetkapaciteten. Kunderna kommer att erbjudas fast höghastighetsanslutning till internet samt bland annat tjänsten Video on demand. Avtalet innebär att Song optimerar kapacitetsutnyttjandet i sitt nordiska bredbandsnät då privatmarknaden främst driver trafik under kvällar, nätter och helger, medan företagsmarknaden, där Songs slutkunder återfinns, främst driver trafik under veckodagar. Ramavtal med stadsnät kompletterar infrastrukturen och ökar konkurrensen En annan part i samarbetet är stadsnätsbolagen på i dagsläget tre orter, Piteå, Örnsköldsvik och Strängnäs, där åtkomst till stadsnätens infrastruktur ges genom ramavtalet "Det nationella stadsnätet". Dessutom förs diskussion för ramavtal med ytterligare ett tjugotal stadsnät. I grossistavtalet med Vattenfall ansluter stadsnäten slutkunderna med sina lokala accessnät som sedan kopplas samman med Songs nordiska bredbandsnät för åtkomst till internet. Genom avtalen får Song också tillgång till stadsnätens infrastruktur för att ansluta sina egna slutkunder, stora och medelstora företag, där Songs egna accessnät inte är utbyggt. - Avtalet med stadsnäten, som är icke-exklusivt och det första i sitt slag, är positivt för kunderna då det ökar konkurrensen på nätgrossistmarknaden för kundaccesser, säger Mats Lundqvist, vice VD på Song Networks. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB Mats Lundqvist, vice VD Tobias Gyhlenius, presstjänst Tel: 08-5631 07 12 Tel: 08-5631 05 27 Mobil: 0705-13 64 30 Mobil: 0701-81 05 27 E-post: E-post: mats.lundqvist@songnetworks.se tobias.gyhlenius@songnetworks.se Om Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net. Den information och de uttalanden som ingår i denna publikation och som inte är historiska fakta är uttalanden om framtiden som innehåller prognoser från ledningen för Song Networks. Song Networks kan inte lämna några garantier för att de framtida resultat som nämns eller som antyds i sådana uttalanden kommer att uppnås eller att de, om de uppnås, kommer att vara representativa för resultatet under därpå följande perioder. Verkliga händelser eller resultat kan skilja sig åt avsevärt på grund av de risker som Song Networks står inför. Dessa risker omfattar, men är inte begränsade till, förändrade förutsättningar för verksamheten, förändringar inom telekommunikationsindustrin och den allmänna ekonomin, konkurrensförhållanden, förändringar i tjänsteutbudet samt risker som sammanhänger med den korta tid som Song Networks varit verksamt, etablering på framväxande marknader, hantering av den snabba tillväxten, förvärv och strategiska investeringar, internationell verksamhet, beroendet av effektiva system för fakturering och information, framtida kapitalbehov, riskerna med framtida lagstiftning. Allt detta gör att de faktiska resultaten kan avvika avsevärt från de framtida resultat som anges, nämns eller antyds i olika uttalanden om den kommande utvecklingen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks AB (tidigare Tele1 Europe AB) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar