Sonys nya AIT-4 band för databackup och arkivering har världens högsta packningsgrad

Med möjligheten att lagra över 1,17 Gbit/in2 har Sonys nya band¬teknik AIT-4 högre packningsgrad än något annat magnetmedia i världen. Det har blivit möjligt genom en ny tillverkningsprocess, kallad ”Advanced Metal Evaporated II” (AME II).

AIT-4 är, som namnet antyder, fjärde generationen av Sonys mycket framgångsrika AIT-teknik (Advanced Intelligent Tape). AME II-processen som används vid tillverkningen av AIT-4-banden har förbättrats jämfört med den tidigare AME-processen genom att en ny metod används för att fästa magnetskiktet vid den bärande plast¬filmen. Metoden, som kallas Super Oxidation, innebär att metallen förångas till små partiklar som är endast 5–7 nm i diameter (jämfört med 8–10 nm för den vanliga AME-tekniken) innan den fästs på filmen. Media som bygger på AME II-processen ger: • Högre signalstyrka och lägre brus vid högre frekvens – gör att man får ut det mesta ur magnetskiktet och förbättrar datasäkerheten. • Jämnare yta på bandet – minimerar avståndet mellan spelarens magnethuvud och bandets magnetskikt, vilket maximerar lagringskapaciteten. • Förstärkt ”diamantliknande” (Diamond Like Carbon, DLC) skyddsskikt med ett nytt smörjmedel – ger bättre hållbarhet och minskar förslitningen genom lägre friktion och jämnare drift. AME II-baserade media som används tillsammans med den beprövade diagonala (helical scan) läs- och skrivtekniken ger användarna tydliga fördelar, eftersom AIT-produkterna även i fortsättningen utnyttjar kompakta 8 mm media och 3,5-tums formfaktor för bandenheterna. AIT-4 har dubbelt så hög kapacitet och dubbla över¬föringshastigheten jämfört med föregående generation. Det innebär 200 GB okompri¬merad lagringskapacitet (520 GB med 2,6:1-komprimering) per bandkassett. Efter¬som både bandstationer och bandkassetter är mycket kompakta, ger AIT-tekniken möjlighet till mycket kraftfulla backuplösningar för pc-datorer och servrar även med begränsat utrymme för ytterligare datalagringsenheter. För bandbibliotekslösningar innebär tekniken att det går att hantera en stor mängd bandkassetter på en mycket liten yta. AIT-4-media (SDX4-200C) börjar levereras i Sverige under november 2004. Sony planerar också att börja leverera speciella AIT-4 WORM-media (Write Once Read Many) under första kvartalet 2005. SLUT För ytterligare information, kontakta Sony: Clemens Schuette, Sony Europe Marketing Communications / PR Tel. +44 (0) 1932 817402 fax +44 (0) 1932 817004 email: clemens.schuette@eu.sony.com Bilder finns att hämta på www.newsonline.se/sony

Media

Media