Norska jordbruksmyndigheten väljer Steria

Konsultföretaget Steria kommer att förvalta och utveckla 27 viktiga affärsapplikationer för den norska jordbruksmyndigheten (SLF). Avtalet är värt 50 miljoner norska kronor fördelat över fyra år.

Avtalet innebär att SLF ger förnyat förtroende till konsultföretaget som har förvaltat myndighetens IT-system sedan 2010.

– Steria har visat att de kan leverera både kvalitet och kvantitet, och till och med under budget, säger Alf Selnesaunet, som är chef för Informations- och kommunikationsteknik hos SLF.

Under 2010, som var det första året för det förra avtalet, räknade SLF med att underhållsbudgeten skulle öka med 10-12 procent. Istället minskade kostnaderna med 7 procent, mycket tack vare Steria.

– Jag hoppas och tror att Steria kommer att kunna leverera liknande resultat under de kommande åren, säger Alf Selnesaunet på SLF.

Behandlar ansökningar för sju miljarder

Avtalet löper ut år 2018 och omfattar förvaltning och utveckling av SLF:s 27 system samt rådgivning när det gäller teknikval, arkitektur och IT-drift. Ann-Kristin Skarbøvig, chef för strategiska projekt på Steria, betonar att SLF är en strategiskt viktig kund.

– SLF har en extremt stor och komplex systemportfölj. Att kunden nu väljer oss är ett erkännande för det arbete vi har gjort. Steria har under många år utvecklat metoder för att överta och vidareutveckla större systemportföljer. Vi kommer att hjälpa SLF optimera de befintliga processerna, samtidigt som vi letar efter möjligheter att skapa värde för hela företaget, berättar hon.

Den norska jordbruksmyndigheten är ansvarig för att genomföra regeringens jordbruks- och livsmedelspolitik i praktiken. Steria sköter bland annat systemet för hantering av jordbruksstöd, som årligen behandlar ansökningar som leder till utbetalningar på cirka sju miljarder norska kronor.

Automatisering och självbetjäning

Ann-Kristin Skarbøvig berättar att Steria sedan 2010 bland annat har hjälpt SLF med att skapa generella rutiner för lösningar som är baserade på flera olika tekniker. Steria har dessutom utvecklat flera centrala affärsapplikationer och skapat förutsättningar för elektronisk interaktion, självbetjäningslösningar, automatisering och rapportering.

– Vi ser fram emot att fortsätta detta arbete under fyra nya år, avslutar Skarbøvig. 

Om Steria

Steria är ett internationellt konsultföretag med 20 000 anställda i 16 länder som arbetar med affärs- och IT-rådgivning, systemutveckling, infrastruktur och drift. Steria levererar tjänster till flera av Sveriges största företag och organisationer. För mer information, vänligen se: www.steria.se

Kontaktpersoner:

* Steria, Chef över strategiska projekt - Ann-Kristin Skarbøvig, mobiltelefon +47 928 26 180

* Steria, Marknads- och informationschef Kristin Blix Elton, mobiltelefon +47 970 28 616

Taggar:

Om oss

Steria, en ledande europeisk leverantör av heltäckande IT-tjänster, erbjuder kunder integrerade tjänster såsom rådgivning inom affärsverksamhetens kärnprocesser såväl som utveckling och drift av deras IT-system.