Sörman förvärvar Poet CMS division

Sörman förvärvar Poet CMS division Sörman Information AB annonserar idag att man förvärvat Poet Content Management Suite från POET Holdings, Inc. med huvudsaklig verksamhet i Tyskland. Sörman Information GmbH får därmed, förutom huvudkontoret i München, också kontor i Hamburg. Övertagandet av produkten CMS inkluderar befintliga kunder, support och övriga avtal. Produkten kommer att vidareutvecklas och marknadsföras vidare. Personal från Poet CMS har skrivit anställningsavtal med Sörman och kommer att arbeta med utgångsort Hamburg. Poet CMS produktchef Volker John blir ny kontorschef i Hamburg. Sörman erhåller äganderätt för CMS, med undantag för USA, Canada och Sydkorea. Sörman övertar också Poets åtaganden för de europeiska CMS- kunderna. Sörman har en exklusiv sexmånaders option för förvärv av CMS till den amerikanska och kanadensiska marknaden. "Våra nya medarbetares kompetens tillsammans med CMS produktlinje ger oss möjlighet att etablera oss på den tyska marknaden med betydligt högre tempo. Teknologin kring CMS passar väl in i vårt koncept att leverera system och tjänster för att minska kostnader och öka affärsmöjligheter för våra kunder," säger Mats Hultemark, VD för Sörman Information AB. Sörman Information är ett av Europas ledande företag vad gäller användande av IT och internet-teknologier för utveckling av informationshanteringssystem, system för eftermarknad och mjukvaru- applikationer för kommunikation mellan produkt och användare. Företaget har ca 115 anställda i Sverige och Tyskland och investerare är Investor Growth Capital, ,6th AP found, Servisen Management Group. För ytterligare information, v.v. kontakta: Volker John Mats Hultemark Peter Erhard Office Manager, Sörman Information Managing Director Hamburg AB Sörman Information Sörman Information CEO GmbH GmbH +46 470 72 70 00 +49 173 94 825 47 +49 173 97 22 448 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00640/bit0002.pdf

Dokument & länkar