Sörman Information och AerotechTelub Information & Media, går samman till Sveriges största företag för teknisk informati

Sörman Information och AerotechTelub Information & Media, går samman till Sveriges största företag för teknisk information Sörman Information och AT Information & Media är idag verksamma inom området teknisk informationshantering, kopplad till avancerade produkter och system främst inom Försvaret och svensk industri. Samgåendet ökar möjligheterna att tillfredsställa kundernas behov av kvalificerad teknisk information och informationssystem. Det nya företaget ger samtidigt en större bas för utveckling och implementering av moderna, kostnadseffektiva eftermarknadslösningar. Båda företagen är bland de ledande aktörerna på den svenska marknaden och har mycket starka positioner inom Försvaret, Försvars-, Fordons- och Telekomindustrin. Svenska försvarets förändring till ett nätverksbaserat försvar ställer nya krav på tillgänglighet och hantering av information. Det nya företagets samlade djupa kunskaper och mångåriga erfarenheter inom området, blir basen för en fortsatt stark fokusering på försvarsmarknaden och Försvarets nya inriktning. Fordons- och Telekomindustrin är två andra högt prioriterade marknader där det nya företaget är starkt etablerat. Inom dessa marknader får informationen en allt större betydelse som ett effektivt konkurrensmedel för eftermarknadsområdet. Fokus flyttas från teknik- och produktionsrelaterade processer till kundrelaterade, där industrin idag har stora möjligheter till ökade intäkter och kundtillfredsställelse genom rationell informationshantering. Huvudägare i det nya bolaget blir Investor Growth Capital, AerotechTelub (Saab AB) och Nordico (6:e AP-fonden). Det nya företaget har tillsammans c:a 250 anställda. Huvudkontor kommer att vara i Växjö med regionkontor i bl a i Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö. För ytterligare information kontakta Håkan Segerborg, VD för det sammanslagna bolaget Tfn: 0733-11 80 70, mail: hakan.segerborg@weseba.com Jan Hansson, VD AerotechTelub Information & Media AB och vVD i det nya bolaget Tfn 0470-42360, 0705-727765, mail: jan.hansson@aerotechtelub.se Mats Hultemark, VD Sörman Information AB och Marknadschef i det nya bolaget. Tfn 0470-727062, 070-606 7062, mail: mah@sorman.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar