Sörmlands Sparbank offentliggör inlämnad tillståndsansökan avseende ombildning till bankaktiebolag

Report this content

Sörmlands Sparbank har i dag lämnat in tillståndsansökan till Finansinspektionen att ombilda Sparbanken till bankaktiebolag samt bilda ägarstiftelsen Sparbanksstiftelsen Sörmland.

Beslutet om ombildning fattades av sparbanksstämman den 21 april 2021. Ombildningen är villkorad av att Finansinspektionen ger tillstånd att genomföra ombildningen samt tillstånd för aktiebolagets verksamhetsgrenar och om tillstånd lämnas beräknas ombildningen vara verkställd under 2022.

Kontakt

Sören Schelander, vd
Tel. +46 (0)70-835 48 35
soren.schelander@sormlandssparbank.se

www.sormlandssparbank.se

Sörmlands Sparbank ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2021, kl 12.00.

Prenumerera