SOTKAMO SILVER: – AVTAL OM KVARNLEVERANS - VÄRDET PÅ LEVERANSEN ÄR CA 20 MILLION KRONOR (TILLÄGGSINFORMATION)

Sotkamo Silver har träffat ett avtal med Outotec (Finland) Oy om leverans av kvarnkretsen till den planerade Silvergruvan i Sotkamo. Vid full produktion kommer kvarnarna skall ha en kapacitet om 450 000 ton malm per år i full produktion. Överenskommelsen innebär att de båda kvarnar som ingår i kvarnkretsen kommer att levereras under hösten 2018. Värdet på leveransen är ca 20 million kronor.

Information i detta pressmeddelande är en tilläggsinformation till det tidigare i dag publicerad meddelande.

Stockholm den 8 januari 2018

KONTAKTPERSON

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 januari, 2018. 

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar