SOTKAMO SILVER AB: ÄNDRING AV PUBLICERING AV DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

Report this content

Pressmeddelande: Stockholm den 17 mars 2021, klockan 13.30.

Sotkamo Silver AB ändrar dag för publicering av delårsrapporten för det första kvartalet 2021 till torsdagen den 29 april 2021. Tidigare kommunicerat datum för publiceringen var den 22 april 2021.

Årsredovisningen kommer att publiceras i senast 6 april. År 2021 kommer Sotkamo Silver AB att publicera bokslutskommunikén, halvårsrapporten och delårsrapporterna enligt följande:

  • Årsredovisningen kommer att publiceras i senast 6 april 2021
  • Delårsrapport januari-mars 29 april 2021
  • Halvårsrapport januari-juni 15 juli 2021
  • Delårsrapport januari-september 15 oktober 2021
  • Bokslutskommunikén 2021 17 februari 2022
 

Stockholm den 17 mars 2021

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, CEO
 

Kontaktperson

Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021, klockan 13:30.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.
 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

Prenumerera

Dokument & länkar