SOTKAMO SILVER AB: BYGGNADSBESLUT FATTAT, SILVERGRUVAN FULLT FINANSIERAD

Report this content

Finansieringspaketet för byggandet av Silvergruvan har nu slutförts med teckningen och allokeringen av konvertiblerna. Bolagets styrelse har beslutat, med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 15 mars 2018, att emittera konvertibler om ett totalt nominellt värde om högst cirka 5 miljoner euro, fördelat på 102 konvertibler, var och en med ett nominellt värde om 50 002 euro. Full konvertering kan komma att öka bolagets aktiekapital med SEK 15 210 194,44. Allokerade konvertibler skall betalas den 4 april 2018. Bolagets styrelse har rätt att förlänga betalningstiden. Finansieringspaketet har nu slutförts i och med konvertibellånet.

Silvergruveprojektets och koncernens ca 46 miljoner euros finansiering består av följande delar:

  • 13 miljoner euro 4-årigt säkrat obligationslån emitterat av Sotkamo Silver Oy
  • 4 miljoner euro riktad aktieemission emitterad av Sotkamo Silver AB
  • 5 miljoner euro 4,5-åriga konvertibler emitterade av Sotkamo Silver AB
  • 2 miljoner euro statligt investeringsstöd från NTM-centralen till Sotkamo Silver Oy.
  • 6 miljoner euro innovations- och utvecklingslån från Tekes till Sotkamo Silver Oy
  • 16 miljoner euro likvida medel i koncernen vid bokslutet 2017.

Efter att finansieringen har nu bekräftats har Sotkamo Silver AB:s styrelse idag fattat ett byggnadsbeslut av Silvergruvan. Arbeten fortsätter med full fart mot produktionsstart enligt plan under början av 2019.

Alexander Corporate Finance Oy, Advokatbyrå DLA Piper Finland Ab, A1 Advokater KB och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat som rådgivare till Bolaget I med dessa finansiella transaktioner.

“Vi är glada att ha slutfört finansieringspaketet och styrelsen har idag kunnat fatta byggbeslutet och att projektet därmed är fullt finansierat. Vi är också nöjda över att ha fått nya aktieägare och finansiärer.

Jag är säker på att vårt teknik- och gruvteam med sin breda erfarenhet kommer leda projektet framgångsrik produktion. Jag skulle vilja tacka alla aktieägare, finansiärer, konsulter och företag som har gett oss support under perioden fram till detta finansiella paket. Deras stöd har varit väldigt uppmuntrande och inspirerande" säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB

Stockholm den 28 mars 2018

Timo Lindborg, CEO

Kontaktperson
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507   

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 11.15 svensk tid.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna.
   

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar