SOTKAMO SILVER AB: UPPSTARTEN AV PRODUKTIONEN VID SILVERGRUVAN ÄR SLUTFÖRD, AUGUSTI EBITDA VAR POSITIVT.

Report this content

Pressmeddelande: Stockholm 24 september 2019, 8,45

Uppstarten av produktionen vid Silvergruvan slutfördes i augusti. Produktionskapacitetens långsiktiga produktionsmål uppnåtts för både gruv- och anrikningsverket. Vid slutet av uppstartsperioden var metallutbytet för kommersiella koncentrat: Ag 86%; Au 86%, Zn 81%; Pb 83%.

Dotterbolaget Sotkamo Silver Oy:s månatliga EBITDA var positiv i augusti.

Under juli producerade Silvergruvan cirka 93 400 Oz silver, 260 Oz guld, 88 ton bly och 230 ton zink i koncentrat, totalt cirka 163 350 Oz silverekvivalenter (AgEq).

Under augusti producerade Silvergruvan cirka 125 300 Oz silver, 355 Oz guld, 170 ton bly och 400 ton zink i koncentrat, totalt cirka 239 000 Oz silverekvivalenter (AgEq).

Under uppstartsperioden har Silvergruvan producerat cirka 438 700 Oz silver, 1 215 Oz guld, 408 ton bly och 920 ton zink, totalt cirka 733 350 Oz silverekvivalenter (AgEq).

"Jag uppskattar det fantastiska arbete som gjorts av hela vår personal för att förverkliga av uppstarten. En månatlig positiv EBITDA i början av produktionen är en bra prestation. Under uppstartsperioden är prisutvecklingen för silver och dollarns förstärkning mot euron positiva händelser. Prisökningen kommer att ha en positiv inverkan på företagets ekonomi i framtiden om den nuvarande prisnivån bibehålls, säger Timo Lindborg, VD

   
Stockholm 24 september, 2019
Sotkamo Silver AB
Timo Lindborg, VD

AgEq-värdena beräknades enligt formeln: AgEq = Ag + (Au * Aueq-faktor) + (Pb * Pbeq-faktor) + (Zn * Zneq-faktor). Ekvfaktorn = (metallenhetspris) / (Ag enhetspris). PaidAgEq-värden beräknades enligt formeln: PaidAgEq = Försäljnings / Ag enhetspris. De använda metallpriserna var för juli: Ag 14,99 $/Oz; Au 1 358 $/Oz; Zn 2 602 $/t; Pb 1 891 $/t; 1€=1,12 USD, och för augusti: Ag 15,75 $/Oz; Au 1 415 $/Oz; Zn 2 441 $/t; Pb 1 974 $/t; 1€=1,12 USD. Oz = troy uns, 1Oz = 31,1034768 gram).

    
Kontaktperson
Timo Lindborg, VD Sotkamo Silver AB, tel. +358 40 508 3 507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg den 24 september 2019 kl. 8.45 svensk tid.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna.

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland och Sverige, samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är producerande Silvergruva i Sotkamo kommun.


Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.fi
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.


Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar