• news.cision.com/
  • Sotkamo Silver/
  • SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT EMITTERA KONVERTIBLER OM HÖGST MEUR 5.1, VILKA KAN KONVERTERAS TILL HÖGST 11 087 400 AKTIER

SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT EMITTERA KONVERTIBLER OM HÖGST MEUR 5.1, VILKA KAN KONVERTERAS TILL HÖGST 11 087 400 AKTIER

Report this content

Som en del i det finansieringspaket, som annonserades av Sotkamo Silver AB den 2 mars 2018, har Bolagets styrelse beslutat, med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 15 mars 2018, att emittera konvertibler om ett totalt nominellt värde om högst cirka MEUR 5.1, fördelat på 102 konvertibler, var och en med ett nominellt värde om EUR 50 002. Full konvertering kan komma att öka bolagets aktiekapital med högst SEK 15 210 194,44.

Lånet löper med en årlig ränta om åtta (8) procent. Låneperioden uppgår till 4,5 år och kommer att återbetalas på förfallodagen. Konvertibelinnehavarna har rätt att konvertera konvertibler till nya aktier till en konverteringskurs om EUR 0,46 per aktie under perioden från registreringsdatumet hos Bolagsverket fram till och med den 15 september 2022.

Villkoren för konvertibellånet innehåller en Covenant om att soliditeten i Sotkamo Silver AB ska uppgå till minst 30% och andra sedvanliga åtaganden.

Rätten att teckna konvertiblerna ges, med avsteg från nuvarande aktieägares företrädesrätt, till ett begränsat antal externa investerare som vidtalats av Bolaget. Konverteringskursen har fastställts efter förhandlingar med investerarna och baserar sig på beräkningar av det volymviktade genomsnittliga slutkurserna för Bolagets aktie under perioden från den 15 december 2017 till den 1 mars 2018, med ett tillägg om 15 procent. Motivet för konvertibelemissionen och avsteget från nuvarande aktieägares företrädesrätt är att säkra finansieringen av Silvergruveprojektet.

Teckning av konvertibler ska göras på teckningslistor den 27 mars 2018. Tecknade konvertibler skall betalas den 4 april 2018. Bolagets styrelse har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

 
Stockholm den 27 mars 2018

Timo Lindborg, VD

 
Contact person

Timo Lindborg, CEO of Sotkamo Silver AB, tel. +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars, 2018, klockan 08.45.

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar