• news.cision.com/
  • Sotkamo Silver/
  • SOTKAMO SILVER AB RAPPORTERAR DIAMOND KÄRNBORRESULTAT FÖR FÖRSTA FASEN I P700 -BORNINGSPROGRAMMET PÅ SILVERGRUVAN

SOTKAMO SILVER AB RAPPORTERAR DIAMOND KÄRNBORRESULTAT FÖR FÖRSTA FASEN I P700 -BORNINGSPROGRAMMET PÅ SILVERGRUVAN

Report this content

Pressmeddelande: Stockholm den 21 oktober 2021, klockan 08.45.

Sotkamo Silver AB är glada att kunna rapportera analysresultaten för den underjordiska diamantkärnborrningen som genomfördes tidigare i år. Totalt ca. 4 420 meter borrades som den första fasen av borrprogrammet P700. Borrhålen skär malmkroppens förlängning på 350 till 500 meters djup från ytan. Den andra fasen av borrprogrammet P700 pågår.

De markerade avlyssningarna inkluderar:

         T-56 kärnsektion på 42,05 meter med 128 g/t silver, 0,41 g/t guld, 0,22% bly och 0,44% zink

         T-64 kärnsektion på 15,60 meter med 139 g/t silver, 0,43 g/t guld, 0,25% bly och 0,82% zink inkluderande 4,20 meter med 393 g/t silver, 1,16 g/t guld, 0,64% bly och 2,13% zink

         T-55 kärnsektion på 11,30 meter med 117 g/t silver, 0,26 g/t guld, 0,18% bly och 0,20% zink

         T-48 kärnsektion på 9,95 meter med 140 g/t silver, 0,24 g/t guld, 0,36% bly och 0,99% zink

         T-54 kärnsektion på 7,10 meter med 664 g/t silver, 1,11 g/t guld, 0,17% bly och 0,25% zink

         T-60 kärnsektion på 6.55 meters at 224 g/t silver, 0.49 g/t guld, 0.19% bly and 0.24% zink

         T-50 kärnsektion på 6,45 meter med 301 g/t silver, 0,60 g/t guld, 0,37% bly och 0,56% zink, 4,70 meter vid 385 g/t silver, 1,63 g/t guld, 0,82% bly och 1,63% zink och 3,20 meter vid 246 g/t silver, 0,65 g/t guld, 0,51% bly och 0,54% zink

         T-57 kärnsektion på 3,90 meter med 271 g/t silver, 0,36 g/t guld, 0,16% bly och 0,41% zink

Resultaten är uppmuntrande och stöder den fortsatta utvecklingen av Silvergruvan och P700 -projektet för att förlänga gruvans livslängd. Resultaten kommer att användas i uppdateringen av beräkningarna av mineralresurser och malmreserver under de kommande månaderna.

Borrningen övervakades och borrkärnan loggades av personal från Sotkamo Silver.  BQTK tuber var använt, vilket resulterade i ett kärnprov med en diameter på 40.7 mm. Standardförfaranden för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll (QA/QC) med standarder, blanks och dubbletter har följts vid provtagning och analys. Borrhålsplatskoordinater och startriktningar har bestämts och mätningar av bäringar och lutningar i borrhålen har gjorts.

Betydande resultat av mineraliserat material presenteras i den bifogade tabellen och markeras i ett långt avsnitt:

https://mb.cision.com/Main/15292/3437037/1483781.pdf

https://mb.cision.com/Public/15292/3437037/9aab119b4c7e2336.pdf

Stockholm den 21 oktober 2021

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, CEO
 

Kontaktperson

Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021, klockan 08.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.


Om Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Bolaget äger Silvergruvan i Sotkamo, var produktionen började i mars 2019. Dessutom har företaget mineralrättigheter till mineralfyndigheter som innehåller ädelmetaller och basemetaller i Finland.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Main Regulated Equity och SOSI1 på Nasdaq Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

Taggar: