SOTKAMO SILVER: ANALYSERNA FRÅN KOMPLETTERINGSBORRNINGARNA ÄR SLUFÖRDA-YTTERLIGARE FÖRSTÄRKER POTENTIALEN MOT DJUPET

Analyserna av alla 12 kärnborrhål (om totalt 1 457,45 meters) borrade från snedbanan i Silvergruvan under maj och juni 2017 har nu slutförts. Resultaten från de första åtta borrhålen rapporterades den 31 juli 2017.

Höga silver-, guld- och basmetallkoncentrationer nedanför den nuvarande brytningsplanen stärker uppfattningen att mineralfyndigheten fortsätter mot djupet. Vilket indikerar lovande prospekteringsmål för utvecklingen av Silvergruvan och ökar mineraltillgångarna. En uppdaterad beräkning av mineraltillgångar och malmreserver kommer att göras de kommande månaderna. Malmhaltiga kärnsektioner i förlängningen av de planerade strossarna mot djupet förväntas öka de nuvarande mineralreserverna något.

Bifogad Tabell 1 summerar de bästa kärnsektionerna av alla 12 borrhål och borrhålens läge visas i Bild 1. De bästa intersektionerna av tidigare rapporterade finns i hål TU17-09 och TU17-11.

Borrhål TU17-09 borrades i förlängningen av horisonten vilket definierades av borrhål TU17-05 ochTU17-07. Den bästa kärnsektionen gav 8 meter med 123 g/t silver, 0,36 g/t guld, 0,96% bly och 1,51% zink. Kärnsektioner på djupare nivåer gav 5 meter med 121 g/t silver, 0,51 g/t guld, 0,38% bly och 0,53% zink. Den första kärnsektionen finns utanför den nuvarande brytningsplanen och den andra i förlängningen utanför brytningsplanen och kommer att öka den brytningsbara malmreserven.

Borrhål TU17-11 borrades vid djupet av ca. 150 meter i ett område mellan två planerade brytningsområden. Den bästa kärnsektionen gav 3 meter med 143 g/t silver, 1,25 g/t guld, 0,50% bly and 0,81% zink. Ytterligare 3 meter kärnsektion gav 77 g/t silver, 0,62 g/t guld, 0,63% bly och 3,35% zink.

"Borrprogrammet och dess resultat ger en god förutsättning för vidareutveckling av malmreserver, ökningen av mineraltillgångar i de djupare delarna av Silvergruva fyndigheten. Högre metall- och guldkoncentrationer under de kända malmreserverna stödjer och underlättar också utvecklingsarbeten, " Kommenterar Dr Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver.

Stockholm den 15 augusti 2017

Sotkamo Silver AB (publ)
   

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti kl.08:45 svensk tid.

Kontaktperson:
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507


Bild 1: Snedbana, planerade strossar och borrhål i denna kampanj (gröna) i längsgående sektioner av Silvergruvan. De bästa kärnsektionerna från denna och tidigare kampanjer och borrhål är TU39 och TU76 som visas på bilden.Tabell 1: Analys- och borrhålsinformation samt bästa genomskärningar i håll TU17-01…TU17-12

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

ISIN-nummer för teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880 med tickerkod SOSI TO4 på NGM Equity och SOSI1EW116 på NASDAQ OMX Helsinki.

Det finns 20 643 198 teckningsoptioner och var och en ger rätt att teckna en aktie för 4 kronor i augusti 2017.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar